PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vecāku psiholoģiskā distresa ietekme uz bērna augšanas parametriem

Doctus
Vecāku psiholoģiskā distresa ietekme uz bērna augšanas parametriem
Pixabay.com
Nepietiekams bērna auguma garums savam vecumam ir viens no primārajiem rādītājiem uz nepilnvērtīgu uzturvielu uzņemšanu. Kaut arī bērna lēnāka augšana garumā ir daudzfaktoru etioloģijas, lielākā daļa analizē tieši sociālus un biomedicīniskus iemeslus, un tikai ierobežoti pievērš uzmanību psiholoģiskajiem faktoriem, kas ietekmē bērna aprūpi mājās.

Pētnieki meklēja atbildes, vai vecāku psiholoģiskais distress var ietekmēt bērna lineāro augšanu un attiecīgi izraisīt auguma garuma neatbilstību vecumam, dokumentējot saistītos riska faktorus. Tika izmantoti dati no Indonēzijas Nacionālās veselības aptaujas 2013, iekļaujot 46 315 bērnus vecumā no 6–59 mēnešiem. Vecāki pildīja PVO pašziņošanas aptaujas anketu (SRQ20), tika fiksēti bērna antropometriskie rādītāji (HAZ–score), uzvedības un citi riska faktori, kas varētu ietekmēt lineāras augšanas aizturi.

Mātes, tēva un vecāku (mātes un tēva kopā, respektīvi) distress tika saistīts ar samazinātu lineāro augšanu bērniem par 0,086 (95 % TI -0,17–-0,00), 0,11 (95 % TI -0,24–-0,02) un 0,19 (95 % TI -0,37–-0,00) HAZ–rādītāja vienībām. Mātes un tēva distress paaugstināja risku vieglai lineārās augšanas aizturei (HAZ < -1) 33 % (95 % TI 1,17–1,50) un 37 % gadījumos (95 % TI 1,18–1,60) un mērenu lineārās augšanas aizturi (HAZ < -2) 25 % (95 % TI 1,10–1,43) un 28 % (95 % TI 1,08–1,51) gadījumos, respektīvi.

Vecāku stress paaugstināja risku mērenai lineārās augšanas aizturei 40 % (95 % TI 1,06–1,85) gadījumos. Starp specifiskām riska grupām, HAZ–score proporcija tika zaudēta tādu iemeslu dēļ kā socioekonomiski faktori (30,3 %), tādi kā slikta veselība, zems mātes nodarbinātības statuss, zema mātes izglītība, dzīvošana lauku apvidos un zems tēva nodarbinātības statuss. Tāpat 15,5 % kā riska faktors tika izcelti fizioloģiskie faktori kā īss mātes augums, mazs mātes augšdelma apkārtmērs, bērna vīriešu dzimums, īss tēva augums un uzvedības faktori (8,9 %) kā vecāku smēķēšana, jodizēta sāls nelietošana uzturā.

Iegūtie dati norāda uz lineārā auguma veidošanās komplekso dabu un ietekmējošiem faktoriem. Autori aicina vērst uzmanību psiholoģiskajiem faktoriem, uzlabojot psihoemocionālo veselību vecākiem (t.sk. izglītojot, novēršot vardarbību ģimenē), tādējādi ieviešot kombinētu stratēģiju augšanas aiztures profilaksē bērniem.

Avots: Susiloretni KA, Smith ER, Suparmi, Marsum, Agustina R, Shankar AH. The psychological distress of parents is associated with reduced linear growth of children: Evidence from a nationwide population survey. PLoS One. 2021 Oct 26;16(10):e0246725. doi: 10.1371/journal.pone.0246725. PMID: 34699530.