PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ekrāna laiks bērniem līdz piecu gadu vecumam: vai tiek ievērotas starptautiskās vadlīnijas?

Doctus
Ekrāna laiks bērniem līdz piecu gadu vecumam: vai tiek ievērotas starptautiskās vadlīnijas?
Pixabay.com
Pediatriskās vadlīnijas norāda, ka mazuļiem līdz divu gadu gadu vecumam būtu jāizvairās no jebkāda pavadītā laika pie ierīču ekrāniem, bet bērniem no 2–5 gadiem maksimālais dienā pavadāmais laiks jāierobežo līdz vienai stundai. Šīs rekomendācijas pielāgotas katrā valstī ar nelielām variācijām, bet kopīgas izpratnes par to, vai vadlīnijas tiek ievērotas, nav.

Tāpēc tika veikta meta–analīze no MEDLINE, PsychINFO un Embase datu bāzēs esošajiem pētījumiem, lai noskaidrotu, kāds ir reālais pavadītā laika ilgums bērniem līdz 5 gadiem pie ekrāniem un vai tas sakrīt ar rekomendācijās postulēto.

No 63 pētījumiem, kuri tika atlasīti kā derīgi turpmākai analīzei, tika apskatīti dati par 89 163 bērniem. Bērniem, kas bija jaunāki par diviem gadiem, vadlīnijas ievēroja (0 h/dienā) 24,7 % (95 % TI 19,0–31,5 %). Moderatoru analīze atklāja, ka izplatība variē atkarībā no datu savākšanas metodes, mērījumu metodes (labāki rādītāji aizpildītām anketām nevis klātienes intervijām) un izmantotās ierīces. Tikai 35,6 % (95 % TI 30,6–40,9 %) bērnu vecumā no 2–5 gadiem ievēro vadlīnijās rekomendēto (1h/dienā).

Šīs meta–analīzes rezultāti norāda, ka tikai neliels daudzums bērnu vecumā līdz 5 gadiem ievēro sev rekomendēto ekrāna laiku dienā. Rezultāti pasvītro nepieciešamību izglītot un atbalstīt vecākus un aprūpētājus šajā jautājumā, lai vadlīnijās minēto izpildītu arī dzīvē.

Avots: McArthur BA, Volkova V, Tomopoulos S, Madigan S. Global Prevalence of Meeting Screen Time Guidelines Among Children 5 Years and Younger: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. Published online February 14, 2022. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.6386