PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Antibiotiku lietošana un ekzēma bērniem

Doctus
Aprēķināts, ka 40 % ekzēmas uzliesmojumu gadījumus bērniem ārstē ar lokālām antibiotikām, bet pētījuma rezultāti uzrāda, ka nav ieguvumu no perorālu vai lokālu antibiotiku lietošanas bērniem ar vieglu ekzēmu.

Ekzēmas uzliesmojumu cēlonis var būt bakteriāla infekcija, tomēr trūkst pierādījumu par antibiotiku lietošanu šādos gadījumos. Tādēļ pētījuma mērķis bija novērtēt perorālu un lokālu antibiotiku efektu, lietojot tās kopā ar lokāliem emolientiem un kortiksoteroīdiem bērniem ar klīniski inficētu ekzēmu.

Tika veikts nepārredzams, nejaušināta iedalījuma kontrolēts pētījums. Bērni nejaušināti tika iedalīti grupās atkarībā no saņemtās terapijas: perorāls un lokāls placebo (kontroles grupa), perorālas antibiotikas (flucloxacillinum) un lokāls placebo vai lokālas antibiotikas (fusidicskābe) un perorāls placebo. Terapijas ilgums bija 1 nedēļa. Tika salīdzināts Patient Oriented Eczema Measure (POEM) rezultāts otrajā nedēļā.

Kopumā pētījumā piedalījās 113 bērni (40 - kontroles grupa, 36 - perorālās antibiotikas un 37 – lokālās antibiotikas). Vidējais POEM rezultāts pētījuma sākumā bija 13,4 (SD=5,1) kontroles grupai, 14,6 (SD=5,3) perorālo antibiotiku grupā un 16,9 (SD=5,5) lokālo antibiotiku grupā. Pētījuma sākumā 104 bērniem (93 %) bija viens vai vairāki šādi simptomi: kreveles, pustulas, sāpoša āda vai raudāšana. Vidējais POEM rezultāts otrajā nedēļā bija 6,2 (SD=6) kontroles grupā, 8,3 (SD=7,3) perorālo antibiotiku grupā un 9,3 (SD=6,2) lokālo antibiotiku grupā. Salīdzinot ar pētījuma sākumu, ne perorālo antibiotiku grupā, ne lokālo antibiotiku grupā netika novērotas statistiski ticamas vidējās atšķirības pēc terapijas (attiecīgi 1,5 (95 % TI [-1,4 – 4,4]) un 1,5 (95 % TI [-1,6 – 4,5]). Tāpat netika novērotas atšķirības attiecībā uz blakusparādībām.

Pētnieki secina, ka bērniem, kuriem ir viegli klīniski inficēta ekzēma nav nepieciešama terapija ne ar perorālām, ne lokālām antibiotikām.

 

AVOTS: Nick A. Francis, Matthew J. Ridd, Emma Thomas-Jones, Christopher C. Butler, Kerenza Hood, Victoria Shepherd, Charis A. Marwick, Chao Huang, Mirella Longo, Mandy Wootton, Frank Sullivan. Oral and Topical Antibiotics for Clinically Infected Eczema in Children: A Pragmatic Randomized Controlled Trial in Ambulatory Care. The Annals of Family Medicine, 2017; 15 (2): 124