PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Cilvēkiem ar SARS-CoV-2 antivielām ir zems atkārtotas infekcijas risks

Doctus
Cilvēkiem ar SARS-CoV-2 antivielām ir zems atkārtotas infekcijas risks
Cilvēki, kuri ir bijuši inficējušies ar SARS-CoV-2 vīrusu, varētu labi aizsargāti pret atkārtotu inficēšanos ar vīrusu vismaz dažus mēnešus. Šis atklājums var izskaidrot, kāpēc reinfekcija ir salīdzinoši reta, un tam var būt nozīmīga ietekme uz sabiedrības veselību.

Izpratne par SARS-CoV-2 antivielu ietekmi uz uzņēmību pret infekciju ir svarīga, lai noteiktu riska grupas un varētu ietekmēt vakcīnas ieviešanu.

Pētījuma mērķis bija novērtēt SARS-CoV-2 infekciju, pamatojoties uz diagnostikas nukleīnskābju amplifikācijas testu (NAAT) pacientiem ar pozitīviem vai negatīviem antivielu testa rezultātiem novērojošā aprakstošā kohorta pētījumā.

Pētījumā tika izveidotas kohortas no identificētas datu kopas, kas sastāv no laboratorijas testiem, , elektroniskiem veselības reģistriem un slimnīcu datiem. Pacienti tika klasificēti kā antivielu pozitīvi vai antivielu negatīvi atbilstoši viņu pirmajam SARS-CoV-2 antivielu testam datu bāzē.

Primārie iznākumi bija pēcindeksa diagnostikas NAAT rezultāti, infekciju definējot kā pozitīvu diagnostikas testa postindeksu, mērot 30 dienu intervālos (0-30, 31-60, 61-90,> 90 dienas). Papildu iznākumi bija demogrāfiskas, ģeogrāfiskas un klīniskas īpašības antivielu testa laikā, ieskaitot pazīmes un simptomus vai Covid-19 anamnēzē.

Kohorta iekļāva 3 257 478 unikālus pacientus, kuriem bija veikts antivielu tests; 56 % bija sievietes ar mediāno vecumu 48 gadi. No tiem 2 876 773 (88,3 %) bija negatīvs antivielu testa rezultāts un 378 606 (11,6 %) bija pozitīvs antivielu tests. Pacienti ar negatīvu antivielu testu bija vecāki nekā tie, kuriem bija pozitīvas antivielu tests (48  vs 44 gadi). No sākotnēji antivielu pozitīvajiem pacientiem 18,4 %  novērošanas laikā kļuva antivielu negatīvi.  

Novērošanas periodā pozitīvo NAAT rezultātu attiecība (95% TI) starp indivīdiem, kuriem bija pozitīvs antivielu tests, salīdzinājumā ar tiem, kuru antivielu tests bija negatīvs, bija 2,85 (95% TI [ 2,73 – 2,97]) 0 līdz 30 dienās, 0,67 (95% TI [0,6 – 0,74]) 31 līdz 60 dienās, 0,29 (95% TI [0,24 – 0,35]) no 61 līdz 90 dienām un 0,10 (95% TI [0,05 – 0,19]) vairāk nekā 90 dienās.

Šajā kohortas pētījumā pacientiem ar pozitīviem antivielu testa rezultātiem sākotnēji biežāk bija pozitīvi NAAT rezultāti, kas atbilst ilgstošai RNS izdalīšanai, taču laika gaitā viņiem bija izteikti mazāka pozitīvu NAAT rezultātu iespējamība, kas liecina, ka seropozitivitāte ir saistīta ar aizsardzību pret infekciju. Aizsardzības ilgums nav zināms, un laika gaitā aizsardzība var mazināties.

AVOTS: Harvey RA, Rassen JA, Kabelac CA, et al. Association of SARS-CoV-2 Seropositive Antibody Test With Risk of Future Infection. JAMA Internal Medicine, 2021