PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Remdesivīrs ar deksametazonu hospitalizētiem pacientiem ar Covid–19

Doctus
Remdesivīrs ar deksametazonu hospitalizētiem pacientiem ar Covid–19
Pixabay.com
Pierādījumi par papildu ieguvumu remdesivīra lietošanai kombinācijā ar deksametazonu ir nelieli, turklāt trūkst ziņu par vēlamo zāļvielas sākšanas laiku.

Lai noskaidrotu ieguvumus pēc remdesivīra pievienošanas terapijai hospitalizētiem Covid–19 pacientiem, tika veikts kohortas pētījums ar 10 455 Covid–19 pacientiem Honkongā, kuri bijuši stacionārā laika posmā no 2020.gada janvāra līdz 2021.gada janvārim. No šiem pacientiem 1544 saņēma deksametazonu hospitalizācijas laikā. Ekspozīcijas grupā iedalīja pacientus, kam tika sākta terapija ar remdesivīru pirms deksametazona (n=93) vai abas zāļvielas sāktas vienlaicīgi (n =373); ne–ekspozīcijas grupā iedalīja pacientus, kuriem remdisivīrs terapijā pievienots pēc deksametazona pabeigšanas (n = 149) vai netika ordinēts vispār (n = 929).

Laiks, kad sasniegts klīnisks uzlabojums (riska attiecība (HR) = 1,23, 95 % TI 1,02–1,49, p = 0,032) un izveidojušās pozitīvas IgG antivielas (HR=1,22, 95 % TI 1,02–1,46, p =0,029) bija ievērojami īsāks ekspozīcijas grupā, salīdzinājumā ar ne–ekspozīcijas grupu. Ekspozīcijas grupai bija par 2,65 dienām īsāks hospitalizācijas laiks starp pacientiem, kas izdzīvoja, tāpat arī zemāki PVO izstrādātie klīniskās progresēšanas skalas rezultāti sākot no piecām dienām. Šie pacienti bija ar zemāku risku nāvei slimnīcā (HR=0,59, 95 % TI 0,36–0,98, p = 0,042) un bez paaugstināta akūta respiratora distresa sindroma attīstības riska.

Pētnieki secina, ka remdesivīra ordinēšana pirms vai kopā ar deksametazonu ir ar ievērojamu klīnisko ieguvumu – saīsinot gan hospitalizācijas ilgumu, gan samazinot nāves risku.

Avots: Wong CKH, Lau KTK, Au ICH, Xiong X, Chung MSH, Lau EHY, Cowling BJ. Optimal timing of remdesivir initiation in hospitalized COVID-19 patients administered with dexamethasone. Clin Infect Dis. 2021 Aug 22:ciab728. doi: 10.1093/cid/ciab728. Epub ahead of print. PMID: 34420051.