PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sekundāras insulta profilakses ieguvumi atkarīgi no ZBLH līmeņa samazināšanas intensitātes

Doctus
Sekundāras insulta profilakses ieguvumi atkarīgi no ZBLH līmeņa samazināšanas intensitātes
Pixabay.com
Ieguvumi un riski intensīvai zema blīvuma lipoproteīnu holesterīna (ZBLH) samazināšanai ar statīniem rekurenta insulta profilaksē nav līdz šim noteikti. Tāpēc tika veikta nejaušināti kontrolētu pētījumu meta–analīze, kur salīdzināta vairāk intensīva vai mazāk intensīva ZBLH līmeņa samazināšanas stratēģija pacientiem ar insultu anamnēzē.

Primārais pētījuma iznākums bija insulta atkārtošanās un sekundāri iznākumi – nopietni kardiovaskulāri notikumi vai hemorāģisks insults. Fināla analīzē tika iekļauti 11 pētījumi ar 20 163 pacientiem (13 518 vīrieši, vidējais vecums 64,9 gadi) pēc insulta. Vidējais pacientu novērošanas laiks bija četri gadi. Apvienotie rezultāti rādīja, ka intensīva ZBLH samazināšana ar statīnu balstītu terapiju bija saistīta ar samazinātu atkārtota insulta risku salīdzinājumā ar mazāk intensīvu terapiju (aboslūtais risks 8,1 % pret 9,3 %; RR 0,88; 95 % TI 0,80–0,96) un ka ieguvums nebija saistīts ar izvēlēto ZBLH samazinošo terapiju (statīni pret ne–statīni: RR 0,90; 95 % TI 0,81–1,01; vairāk statīni vai ezetimibs pret mazāk statīni vai ezetimibs: RR 0,77; 95 % TI 0,62–0,96 un proproteīna konvertāzes subtilizīna/keksīna 9.tipa inhibitors + statīns pret placebo + statīns: RR 0,90; 95 % TI 0,71–1,15; p = 0,42).

Vairāk intensīva ZBLH mazinoša terapija bija saistīta ar mazāku citu nopietnu kardiovaskulāru notikumu riskam, bet ar paaugstinātu risku hemorāģiskam insultam, salīdzinājumā ar mazāk intensīvu ZBLH pazeminošu terapiju. Intensīvāka ZBLH līmeni pazeminoša terapija īpaši mazināja atkārtota insulta risku pacientiem ar aterosklerozi (RR 0,79; 95 % TI 0,69–0,91), bet ieguvums nebija tik izteikts pacientiem, kuriem ateroskleroze nebija noteikta.

Avots: Lee M, Cheng C, Wu Y, Lee J, Hsu C, Ovbiagele B. Association Between Intensity of Low-Density Lipoprotein Cholesterol Reduction With Statin-Based Therapies and Secondary Stroke Prevention: A Meta-analysis of Randomized Clinical Trials. JAMA Neurol. Published online February 21, 2022. doi:10.1001/jamaneurol.2021.5578