PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Globālais slimību slogs pieaugušajiem virs 70 gadu vecuma: sistemātisks pārskats

Doctus
Globālais slimību slogs pieaugušajiem virs 70 gadu vecuma: sistemātisks pārskats
Pixabay.com
Pirmo reizi vēsturē pieļauj, ka lielākā daļa pasaules jaundzimušo nodzīvos līdz 70 gadiem vai ilgāk. Ņemot vērā, ka visā pasaulē tiek novērota populācijas novecošanās, jāpārdomā tādas veselības aprūpes stratēģijas, kas nodrošinātu arī senioru labbūtību un veselības uzturēšanu optimālā līmenī.

Tāpat skaidrs, ka populācijas novecošanās ir saistīta arī ar paaugstinātu hronisko slimību slogu – muskuloskeletālām slimībām, kardiovaskulārām slimībām, diabētu un neiroloģiskām slimībām. Šā konkrētā pētījuma mērķis bija aprakstīt mirstības un darbanespējas slogu populācijā virs 70 gadu vecuma, izmantojot 2019.gada Globālo Slimību sloga datus.

Tika veikta sistemātiska datu analīze par senioriem 70 + gadi no 204 pasaules valstīm, salīdzinot datus no 1990.–2019.gadam. Galvenie pētījuma iznākumi bija: zaudētie dzīves gadi, kas pavadīti ar darbanespēju, DALY jeb zaudētie gadi darba nespējas dēļ, dzīves ilguma paredzamība 70 gadu vecumā (LE–70), veselīgas dzīves ilguma paredzamība 70 gadu vecumā (HALE–70), proporcija gadiem slimībā un veselībā 70 gadu vecumā (PYIH–70).

Globāli vērojama tendence, ka cilvēku vecums pieaug kopš 1990.gada un visu iemeslu nāves gadījumu skaits ir krities gan vīriešiem, gan sievietēm. Tomēr ir pieaudzis mirstības rādītājs kritienu dēļ. Bet mirstības iespējamība starp cilvēkiem 70–90 gadu vecumā samazinājusies, pārsvarā labāku hronisku slimību pārvaldības iespēju dēļ. Kopumā darbanespējas iemesli ir funkcionālo spēju mazināšanās, redzes un zirdes zaudēšana un sāpju sindroms. LE–70 un HALE–70 kopumā kopš 1990.gada audzis, ar dažām reģionālām atšķirībām. Šie lielumi ietekmē viens otru – labāks LE–70 palielināja arī HALE–70 rezultātu, kā arī nedaudz paaugstināja PYIH–70. Sociodemogrāfiskie faktori un veselības aprūpes pieejamība un kvalitāte pozitīvi korelē ar HALE–70 un LE–70.

Pētnieki secina, ka seniori, kas dzīvo augstu ienākumu valstīs ar labāku veselības aprūpes pieejamību un kvalitāti piedzīvo labāku dzīves un veselīgas dzīves ilguma paredzamību. Darbanespējas slogs joprojām paliek nemainīgs, kas liek domāt par papildu veidiem, kā uzlabot šo cilvēku labbūtību ikdienā.

Avots: Global, regional, and national burden of diseases and injuries for adults 70 years and older: systematic analysis for the Global Burden of Disease 2019 Study BMJ 2022; 376 :e068208 doi:10.1136/bmj-2021-068208