PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Jūras ūdens kombinācija ar teofilīnu ožas traucējumu ārstēšanā pēc Covid–19

Doctus
Jūras ūdens kombinācija ar teofilīnu ožas traucējumu ārstēšanā pēc Covid–19
Pixabay.com
Nesen veikti pētījumi izsaka hipotēzi, ka teofilīna pievienošana sālsūdens deguna skalošanas līdzekļiem varētu būt efektīva Covid–19 izraisītu ožas traucējumu ārstēšanā. Lai izvērtētu šā medikamenta efektivitāti un drošumu kombinācijā ar sālsūdens deguna skalošanas līdzekļiem, salīdzinot to ar placebo, tika veikts otrās fāzes nejaušināts klīniskais pētījums.

Pētījumā tika iekļauti pacienti, kam saglabājās ožas traucējumi 3–12 mēnešus pēc Covid–19 infekcijas. Katrs dalībnieks saņēma jūras ūdeni deguna skalošanai kopā vai nu ar 400 mg teofilīna kapsulām (ārstēšanas grupa), vai 500 mg laktozes pulveri (kontroles grupa). Dalībniekiem kapsulas saturs bija jāizšķīdina jūras ūdenī un jāizmanto deguna dobumu skalošanā no rīta un vakarā sešas nedēļas. Primārais pētījuma iznākums bija subjektīvs pacientu novērtējums par ožas traucējumu mazināšanos salīdzinājumā starp grupām. Sekundārie iznākumi bija Pensilvānijas universitātes ožas identifikācijas testa (UPSIT) rezultāts, Ožas traucējumu aptaujas anketas rezultāts, 36 vienību īsās formas veselības aptaujas rezultāts un ar Covid–19 saistītu jautājumu pārskats.

Kopā pētījumā piedalījās 51 dalībnieks, vidējais vecums bija 46,0 gadi, 71 % no dalībniekiem bija sievietes. Teofilīna grupā pēc nejaušības principa iekļāva 26 pacientus, placebo grupā 25 pacientus. Pētījumu pabeidza 45 dalībnieki. Ārstēšanas beigās, 13 (59 %) pacientu teofilīna grupā norādīja uz nelielu ožas traucējumu mazināšanos salīdzinājumā ar 10 (43 %) placebo grupā (absolūtā atšķirība 15,6 %; 95 % TI -13,2–44,5 %). Mediānā atšķirība UPSIT rezultātā starp izejas rādītājiem un 6 nedēļām bija 3,0 (95 % TI -1,0–7,0) dalībniekiem teofilīna grupā un 0,0 (95 % TI -2,0–6,0) placebo grupā. Jaukto modeļu statistiskā analīze gan norādīja, ka atšķirības UPSIT rezultātos starp grupām nav statistiski nozīmīgas. Atšķirības rādītājs, kas mērīts pēc UPSIT rezultātiem bija 24 % (95 % TI -4–52 %), par labu teofilīna grupai.

Šis nejaušinātais klīniskais pētījums norāda, ka teofilīna pievienošana sālsūdens deguna skalojamiem līdzekļiem kā ožas traucējumu ārstēšanas metode uzrāda nepārliecinošus rezultātus. Tomēr, jāņem vērā, ka analizēts ir tikai subjektīvs pacienta vērtējums. Tāpēc nepieciešami lielāka apjoma pētījumi, lai analizētu šīs terapijas metodes efektivitāti un drošuma profilu pilnvērtīgāk.

Avots: Gupta S, Lee JJ, Perrin A, et al. Efficacy and Safety of Saline Nasal Irrigation Plus Theophylline for Treatment of COVID-19–Related Olfactory Dysfunction: The SCENT2 Phase 2 Randomized Clinical Trial. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg. Published online July 07, 2022. doi:10.1001/jamaoto.2022.1573