Vecums nav ierobežojums veiksmīgam svara samazinājumam

Doctus . | 2020. gada 24. novembris

Pacienti ar aptaukošanos un virs 60 gadu vecuma var zaudēt tādu pašu svara daudzumu kā jaunāki cilvēki, mainot dzīvesveidu, secināts pētījumā.  

Šis bija retrospektīvs pētījums, kurā iekļāva pacientus ar aptaukošanos (n=242), kuri apmeklēja slimnīcu ar mērķi samazināt svaru. Svara samazināšanai tika pielietotas tikai dzīvesveida izmaiņu intervences.

Primārais iznākums bija procentuāls svara zudums un procentuāls ķermeņa masas indeksa samazinājums pēc dzīvesveida izmaiņām. Dati tika stratificēti pēc vecuma grupām; 1.grupa (vecums < 60 gadiem; n=167) un 2.grupa (vecums >= 60 gadi; n=75). Svara zudums tika salīdzināts starp grupām un tika aprēķināta korelācija ar vecumu.

Svaru samazinošas intervences ilgums bija starp 1 un 143 mēnešiem ilgs (vidēji 38,9 mēneši; SD=32,3). Sākotnējā ĶMI atšķirība starp grupām 1. un 2.grupu (attiecīgi 49,7 kg/m2 [SD=8,7]  vs 46,9 kg/m2 [SD=6,1]; p<0,05). Pēc svaru samazinošām intervencēm starp grupām nenovēroja atšķirības svara samazinājumā (attiecīgi 6,9 % [SD=16,7] vs 7,3 % [SD=11,6]) vai ķermeņa masas samazinājumā (attiecīgi 8,1 % [SD=14,9] vs 7,8 % [SD=11,7]). Pētnieki secināja, ka nav korelācijas starp pacienta svara samazinājumu un vecumu.

Pētnieki secina, ka vecums neietekmē svara samazināšanos. Vecums pats par sevi nevar būt iemesls, lai atteiktu pacientam dalību svara samazināšanas programmās. AVOTS: Leyden E, Hanson P, Halder L, et al. Older age does not influence the success of weight loss through the implementation of lifestyle modification. Clinical Endocrinology, 2020;

Uz augšu ↑