PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ilgtermiņa ieguvumi 2. tipa cukura diabēta pacientiem ar intensīvu glikozes līmeņa kontroli un asinsspiediena terapiju

U. Gailiša
Noslēdzies liels 2. tipa cukura diabēta terapijas pēcpētījuma novērojums ADVANCE–ON, kas atklāj, cik svarīga un kādus ieguvumus nodrošina ilgtermiņa intensīva glikozes līmeņa un asinsspiediena kontrole.

2. tipa cukura diabēta terapija

Pētījumā ADVANCE glikozes kontroles atzarā iekļauti 11 140 pacienti no 20 pasaules valstīm ar 2. tipa cukura diabētu, vidējais vecums 66 gadi, vidējais cukura diabēta ilgums 8 gadi un vidējais HbA1C pētījuma sākumā 7,5%. Pacienti sadalīti divās grupās: standarta terapijas grupā un intensīvās terapijas grupā, kas saņēma gliklazīdu MR un citus nepieciešamos pretdiabēta līdzekļus, lai sasniegtu HbA1C līmeni 6,5% vai zemāku. Pēc 5 gadu pētījuma HbA1C intensīvās terapijas grupā vidēji bija 6,5%, standarta terapijas grupā - 7,3%. Intensīvās terapijas grupā novēroja lielo makrovaskulāro notikumu (miokarda infarkta, insulta vai kardiovaskulārās nāves) un lielo mikrovaskulāro notikumu (nieru un acu komplikāciju) kopējo relatīvā riska samazinājumu par 10%. Visbūtiskāko riska samazinājumu intensīvās terapijas grupā ieguva attiecībā uz nefropātiju, kuras relatīvā riska samazinājums bija par 21%, bet nieru slimības sastopamība gala stadijās samazinājās par 65%. Nāve no kardiovaskulāriem iemesliem un jebkura iemesla dēļ terapijas grupās neatšķīrās.  Pēc pētījuma ADVANCE noslēguma lielākā daļa pacientu (8494) no glikozes kontroles atzara tika iekļauti novērojumā ADVANCE-ON un novēroti vēl 4,4 gadus. Novērojuma laikā pacienti saņēma pretdiabēta terapijas līdzekļus, ko pēc dzīvesvietas izrakstīja ārstu praksēs (skat. 1. tabulu). HbA1C atšķirība, kas bija pētījuma beigās (intensīvās terapijas grupā pret standarta terapijas grupu - 0,7%) starp terapijas grupām novērojuma laikā, izzuda jau pirmajā vizītē pēc pētījuma noslēguma. Pēc vidēji 9,4 gadiem, summējot 5 gadus ilgo pētījuma (ADVANCE) un 4,4 gadus ilgo novērojuma (ADVANCE-ON) laiku, terapijas grupās nebija atšķirīgu rezultātu attiecībā uz kardiovaskulāro mirstību un jebkura iemesla mirstību, nebija statistiskas atšķirības attiecībā uz lieliem kardiovaskulāriem un lieliem mikrovaskulāriem notikumiem, neatšķīrās tīklenes fotokoagulāciju biežums un ar cukura diabētu saistīta akluma sastopamība. Intensīvās terapijas grupā pēc novērojuma joprojām statistiski ticami un nozīmīgi retāk bija terminālas nieru mazspējas notikumi - tās relatīvais risks bija par 46% mazāks, salīdzinot ar standarta terapijas grupu.

Pretdiabēta terapija, kuru saņēma pacienti ADVANCE-ON novērojuma laikā Pretdiabēta terapija, kuru saņēma pacienti ADVANCE-ON novērojuma laikā
1. tabula
Pretdiabēta terapija, kuru saņēma pacienti ADVANCE-ON novērojuma laikā

No pētījuma (ADVANCE) un novērojuma pēc pētījuma (ADVANCE-ON) glikozes kontroles atzara rezultātiem secināms, ka intensīva glikēmijas kontrole un terapija ar optimālu terapeitisko glikēmijas kontroles mērķi (HbA1c ≤ 6,5%) nerada draudus visu iemeslu mirstībai un lielajiem makrovaskulārajiem notikumiem, ārstējoties ar sulfonilurīnvielas grupas medikamentu gliklazīdu MR. Intensīva glikozes kontrole, ja tiek pārtraukta, pilnībā nesaglabā ilgtermiņa ieguvumus attiecībā uz nieru slimības attīstību, tomēr intensīva glikozes kontrole ļoti nozīmīgi mazina nopietnu nieru komplikāciju risku pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu.

 

Secinājumi par 2. tipa cukura diabēta ārstēšanu

Pētījumā ADVANCE 2. tipa cukura diabēta pacientiem 5 gadus ilga intensīva glikēmijas terapija ar gliklazīdu MR un citu pretdiabēta terapijas līdzekli, kas rada HbA1C samazinājumu no 7,5% uz 6,5%, novērš nopietnu komplikāciju attīstību: par 10% mazāks mikro- un makrovaskulāro notikumu risks; par 14% mazāks mikrovaskulāro notikumu risks; par 21% mazāks nefropātijas attīstības un progresēšanas risks; par 65% mazāks risks nieru slimības progresēšanai līdz terminālai nieru mazspējai; nemaina kopējās mirstības risku (intensīva terapija pētījuma laikā nepasliktināja mirstības rādītājus). Novērojot pacientus pēc intensīvās terapijas pārtraukšanas (ADVANCE-ON), komplikāciju riska samazinājums saglabājas attiecībā uz nefropātiju: pacientiem intensīvās terapijas grupās bija par 46% mazāks terminālas mazspējas risks, bet citi ieguvumi pēc intensīvās terapijas pārtraukšanas netika novēroti.

 

Asinsspiediena kontrole

Pētījumā ADVANCE asinsspiediena kontroles atzarā iekļauti 11 140 pacienti no 20 pasaules valstīm ar 2. tipa cukura diabētu, vidējo vecumu 66 gadi, HbA1C vidēji 7,5% un vidējo asinsspiedienu 145/81 mmHg. Pētījumā asinsspiediena kontroles atzara pacienti sadalīti divās grupās: placebo grupā un intensīvās terapijas grupā, kas pirmos trīs mēnešus saņēma perindoprila/indapamīda kombināciju 2,0/0,625 mg, pēc tam 4,0/1,25 mg. Intensīvās terapijas grupā vidējais asinsspiediena pazeminājums bija 5,6 mmHg sistoliskā asinsspiediena un 2,2 mmHg diastoliskā asinsspiediena. Pētījuma noslēgumā intensīvās terapijas grupā, kas saņēma perindoprila/indapamīda kombināciju, par 14% samazinājās kopējā mirstība, par 18% samazinājās kardiovaskulārās nāves, par 9% samazinājās lielie vaskulārie notikumi, par 14% samazinājās kopējie koronārie notikumi, par 21% samazinājās kopējie nieru notikumi.

Pēc pētījuma ADVANCE noslēguma lielākā daļa pacientu (8494) no asinsspiediena kontroles atzara tika iekļauti novērojumā ADVANCE-ON un novēroti vēl 5,5 gadus (skat. 2. tabulu). Novērojuma pirmajos sešos mēnešos izzuda asinsspiediena atšķirības terapijas grupās. Sākumā abās terapijas grupās vidējais asinsspiediens bija 137/74 mmHg, novērojuma beigās: 137/74 mmHg (intensīvās terapijas grupas pacientiem) un 138/75 mmHg (placebo grupas pacientiem). Pēc novērojuma intensīvās terapijas grupas pacientiem kopējā un kardiovaskulārā nāves riska samazinājums bija mazāks nekā pētījuma noslēgumā, bet, salīdzinot ar placebo grupu, joprojām par 9% mazāks kopējās mirstības risks (p = 0,03) un par 12% mazāks kardiovaskulārās mirstības risks (p = 0,04). Citus sekundāro iznākumu ieguvumus, arī lielo klīnisko mikrovaskulāro notikumu samazinājumu novērojuma beigās vairs nekonstatēja.

Antihipertensīvā terapija, kuru saņēma pacienti ADVANCE-ON novērojumā Antihipertensīvā terapija, kuru saņēma pacienti ADVANCE-ON novērojumā
2. tabula
Antihipertensīvā terapija, kuru saņēma pacienti ADVANCE-ON novērojumā

 

Secinājumi par asinsspiediena ārstēšanu

Pētījumā ADVANCE 4,4 gadus ilga asinsspiediena terapija ar perindoprila/indapamīda kombināciju 2. tipa cukura diabēta pacientiem rada asinsspiediena vidējo samazinājumu no 145/81 mmHg uz 136/74 mmHg un novērš nopietnu komplikāciju attīstību:

 • par 14% mazāks kopējās mirstības risks;
 • par 18% mazāks kardiovaskulārās mirstības risks;
 • par 9% mazāks lielo vaskulāro bojājumu risks;
 • par 14% mazāks kopējais koronāro bojājumu risks;
 • par 21% mazāks kopējais nieru bojājumu risks.

Pēc pētījuma pārtraukšanas, pacientus novērojot vēl 5,5 gadus (ADVANCE-ON), intensīvās terapijas grupas pacientiem saglabājās par 9% mazāks kopējās mirstības un par 12% mazāks kardiovaskulārās mirstības risks, bet citi ieguvumi pēc intensīvās terapijas pārtraukšanas vairs netika novēroti.

 

Kopsavilkums

 • Pētījums ADVANCE rāda ieguvumu no intensīvas glikozes terapijas, panākot HbA1C līmeni 6,5% (lielo makrovaskulāro notikumu un lielo mikrovaskulāro notikumu kopējo relatīvā riska samazinājumu par 10%), bet negarantē šo ieguvumu ilgtermiņa saglabāšanos, ja intensīvu glikēmijas kontroli pārtrauc un HbA1C rādītājs pasliktinās.
 • Varam secināt, ka svarīgi ir nodrošināt pastāvīgu intensīvu un drošu glikēmijas kontroli, lai novērstu cukura diabēta komplikāciju risku ilgtermiņā.
 • Intensīva glikozes kontrole noturīgi samazina nefropātijas attīstības risku: par 65% mazāks risks nieru slimību progresēšanai līdz terminālai nieru mazspējai, kas saglabājas par 46% mazāks arī pēc tam, kad intensīva glikēmijas terapija vairs nenotiek.
 • Asinsspiediena terapija ar perindoprila/indapamīda kombināciju ADVANCE pētījumā dod pārliecinošu pozitīvu efektu, samazinot gan kopējo un KV mirstību, gan (citus) KV notikumus, kas nav noturīgi pēc terapijas pārtraukšanas, tomēr saglabā pozitīvu efektu uz kardiovaskulārās un kopējās mirstības riska samazinājumu.
 • Noturīgi laba asinsspiediena kontrole 2. tipa cukura diabēta pacientiem svarīga tādēļ, lai mazinātu kopējo mirstības risku un novērstu cukura diabēta komplikāciju attīstību.

                                                                                                     Raksts publicēts ar «Servier Latvia» atbalstu

Literatūra

 1. Zoungas S, et al. Intensive Blood Glucose Control and Vascular Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes. NEJM, 2008; 358: 2560-2572.
 2. Zoungas S, et al. Follow-up of Blood-Pressure Lowering and Glucose Control in Type 2 Diabetes. NEJM, 2014; 371: 1392-1406.
 3. www.advance-trial.com