PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Liepājā atklāj Runas un balss izpētes laboratoriju

Doctus
Liepājā atklāj Runas un balss izpētes laboratoriju
16. decembrī Liepājas universitāte Liepājas reģionālās slimnīcas Rehabilitācijas nodaļā atklāja Runas un balss izpētes laboratoriju. "Ir nepieciešamas tikai četras sekundes ilgs balss paraugs, lai spētu balsi izanalizēt pēc vairāk nekā 20 parametriem," skaidro laboratorijas vadītāja, logopēde Baiba Trīnīte. "Tagad iespējams noteikt problēmu, vēl pirms cilvēks pats to ir sajutis. Varam runātāju neredzēt, bet, dzirdot viņa balss skanējumu, varam pateikt, kas cilvēkam kaiš."    

B. Trīnīte ir ļoti gandarīta, ka sapnis beidzot piepildījies! Pirmoreiz par tādu laboratoriju gājusi runāt kopā ar rehabilitācijas nodaļas vadītāju Līgu Priedenu vēl pie toreizējā slimnīcas vadītāja Jura Bārzdiņa, kurš bijis ļoti skeptiski noskaņots finansiālo iespēju dēļ.

B. Trinīte cer, ka ar laiku Liepājas slimnīcā būs arī laringoskops, bet - kā teica slimnīcas valdes priekšsēdētājs E. Striks - ar tādu valsts finansējumu nebūs ne tikai laringoskops...

Laboratoriju ERAF projekta ietvaros izveidojusi Liepājas universitāte un tās mērķis ir uzlabot studiju kvalitāti Liepājas Universites studiju programmā „Logopēdija", apmācot studentus savā praksē izmantot jaunākās runas un balss traucējumu diagnostikas metodes, kā arī attīstīt zinātnisko pētniecību logopēdijas jomā. Laboratorijā palīdzību varēs saņemt arī pacienti, kuriem ir kādas problēmas, piemēram, balsenes saslimšanas. Taču galvenokārt orientēsies uz profesionāla un amatierlīmeņa dziedātājiem, arī aktieriem, diktoriem, kuri varēs profesionāli novērtēt balss funkciju un izveidot individuālo balss karti, kas varētu kalpot kā objektīvs atskaites punkts balss attīstības darbā. B. Trīnīte uzsver, ka laboratorija piedāvā unikālu iespēju ne vien dzirdēt, bet arī redzēt balsi.

Runas un balss izpētes laboratorijā ir pieejams visjaunākais ASV kompānijas "KayPentax" balss funkcijas novērtēšanas un attīstīšanas aprīkojums. Voice Range Profile jeb fonotogramma ļauj izveidot balss diapazona karti, kurā ar matemātisku precizitāti ir aprēķinātas balss toņa augstuma un intensitātes galējās robežas, redzama pāreja no viena balss reģistra uz otru. Multidimensionāla balss programma MDVP analizē balss skanējuma kvalitāti, sasaistot kopā skanējumu ar fizioloģiskajām norisēm balss aparātā. Elektroglotogrāfijas (EGG) metode dod iespēju objektīvi novērtēt balss saišu slēgšanās kvalitāti krūšu/ galvas reģistrā, dot slēdzienu par balss rezonējošo īpašību uzlabošanu. Laboratorijas aprīkojums dod iespēju strādāt ar balss funkcijas attīstīšanu, izmantojot vizuālo un akustisko atgriezenisko saiti. Laboratorijā ir pieejams arī dzirdes funkcijas novērtējums ar toņa audiometrijas metodi.

Interese par laboratorijas piedāvātajiem pakalpojumiem esot liela, un, kā informēja B. Trinīte, pamazām jau veidojoties rinda. Ja laboratoriju vēlas izmantot citi pētnieki, ārsti, tā ir sarunas vērta ideja, teica Atis Egliņš Eglītis no Liepājas universitātes un aicināja sazināties.

Projekta kopējās izmaksas sastāda Ls 1837772, Universitāte nodrošina līdzfinansējumu Ls 142546 (7,83%), tai skaitā plānotā valsts budžeta dotācija Ls 130531 (7,17%), kā arī pretendē uz ERAF līdzfinansējumu Ls 1547437 (85%). projektā izveidota ne tikai runas un balss izpētes laboratorija, bet arī vairākas citas - dabaszinātņu, matemātikas un fizikas u.c.

Laboratorijas vadītāja, Liepājas Universitātes lektore, Mg sc.sal. Baiba Trinīte daudzus gadus aktīvi darbojas balss izpētes jomā, ir mācību grāmatas „Balss un tās traucējumi" autore. Stažējoties un iepazinusies ar balss izpētes darbu Beļģijā, Francijā, Vācijā un citās Eiropas valstīs.

Foto: Ilze Vainovska