PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Veselības ministrija diskutē ar sociālajiem partneriem par aktualitātēm veselības nozarē

Doctus
Veselības ministrija diskutē ar sociālajiem partneriem par aktualitātēm veselības nozarē
15.decembrī Veselības ministrijā norisinājās Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes Veselības aprūpes nozares apakšpadomes sēde, kuras laikā ministrijas valsts sekretārs Rinalds Muciņš un Nacionālā veselības dienesta pārstāvji ar sociālajiem partneriem diskutēja par aktualitātēm nozarē: DRG apmaksas modeli un plānotajiem grozījumiem veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos.

Tikšanās laikā sēdes dalībnieki tika iepazīstināti ar Nacionālā veselības dienesta darbu pie jaunas finansējuma aprēķināšanas metodikas, kas nosaka ar diagnozēm saistīto grupu apmaksu (DRG). Pēc šīs apmaksas sistēmas tiktu noteikts katras konkrētas diagnozes ārstēšanas standarts un izmaksas, ievērojot vienlīdzības principus visu medicīnas nozaru veiktā darba apmaksā, kas stimulētu arī pakalpojumu sniedzējus sniegt veselības aprūpes pakalpojumus ar iespējami zemākām izmaksām. Plānots, ka jauno sistēmu varētu uzsākt 2013.gadā, attiecinot to sākotnēji uz stacionārā sniegto aprūpi, bet vēlāk arī uz ambulatoro. Tādēļ Veselības ministrija neuzskata par lietderīgu pārskatīt šobrīd spēkā esošo samaksas sistēmu par ārstniecību slimnīcās, jo 2013.gadā tos pakāpeniski jāaizstāj ar DRG modeli.

Nozares sociālie partneri konceptuāli atbalstīja finansējuma aprēķināšanas metodikas maiņu par labu DRG modelim, vienlaikus norādot, ka tam būtu jāiet kopsolī ar kopējo nozares finansējuma palielināšanu.

Zināms, ka Veselības ministrijas izsludinātajā konkursā uz NVD amatu pietikušies trīs pretendenti, kuru vārdus minsitrija neatklāj. Savu kandidēšanu uz šo amatu publiski apstiprinājis NVD direktora pienākumu izpildītājs Māris Taube. Plašsaziņas līdzekļos neoficiāli izskanējis, ka uz to pretendē arī Juris Bārzdiņš. Ziņu aģentūrai BNS viņš to nedz apstiprinājis, nedz noliedzis.

Tāpat tikšanās laikā tika pārrunāti plānotie grozījumi veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas noteikumos, kuri pagājušajā nedēļā bija izsūtīti saskaņošanai ministrijām, sociālajiem partneriem un Latvijas Pašvaldību savienībai. Gan arodbiedrību, gan nozares darba devēju pārstāvji atzina, ka plānotās izmaiņas noteikumos viņos rada bažas, vai iedzīvotājiem nepasliktināsies veselības aprūpes pieejamība. Tomēr puses bija vienisprātis, ka, par atsevišķiem grozījumu punktiem būs jāturpina diskusija un jāmeklē kompromisi, lai grozījumu projekts līdz apstiprināšanai valdībā vēl tiktu pilnveidots.