PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Ilgtermiņa mirstība: karvedilola un metoprolola salīdzinājums sirds mazspējas pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu un bez tā

Doctus
Ilgtermiņa mirstība:  karvedilola un metoprolola salīdzinājums sirds mazspējas pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu un bez tā
Freepik.com
Karvedilolam var būt labvēlīgākas glikēmiskās īpašības salīdzinājumā ar metoprololu, taču nav zināms, vai karvedilola ir ieguvum attiecībā uz mirstības samaiznāšanu salīdzinājumā ar metoprololu pacientiem ar 2. tipa cukura diabētu (T2D) un sirds mazspēju ar samazinātu izsviedes frakciju (HFrEF).

Izmantojot Dānijas valsts mēroga datubāzes laikā no 2010. līdz 2018. gadam, līdz 2018. gada beigām tika novēroti pacienti ar diagnosticētu HFrEF, kas tika ārstēti ar karvedilolu vai metoprololu. Uzraudzība sākās 120 dienas pēc sākotnējās HFrEF diagnozes, lai varētu sākt vadlīnijām balstītu terapiju. Sākotnēji karvedilolu vai metoprololu lietoja 39 260 pacienti (vidējais vecums 70,8 gadi, 35 % sieviešu), no kuriem 9355 (24 %) bija T2D. Karvedilolu lietoja 2989 (32 %) pacienti ar T2D un 10 411 (35 %) pacientiem bez T2D. Karvedilola lietotājiem bija zemāka priekškambaru mirdzēšanas izplatība (20 % pret 35 %), bet citas īpašības starp grupām bija līdzīgas. Pētījuma beigās kopumā bija mirušas 11 306 (29 %) personas. Pētījumā netika novērotas mirstības atšķirības starp karvedilolu un metoprololu, daudzfaktoru koriģēta riska attiecība (HR) = 0,97 (95 % TI [0,90-1,05]) pacientiem ar T2D, salīdzinot ar HR=1,00 (95 % TI [0,95-1,05]) tiem, kuriem nebija T2D (p = 0,99). Jaunu T2D rādītāji bija zemāki karvedilola lietotājiem salīdzinājumā ar metoprololu lietotājiem; pēc vecuma, dzimuma un kalendārā gada koriģēts HR= 0,83 (95 % TI [0,75–0,91]), p <0,0001.

Pētījumā secināja, ka HFrEF pacientu grupā ar T2D un bez tā karvedilols nebija saistīts ar ilgtermiņa mirstības samazināšanos salīdzinājumā ar metoprololu. Tomēr karvedilols bija saistīts ar pazeminātu risku saslimt ar T2D, apstiprinot apgalvojumu, ka karvedilolam ir labvēlīgāks vielmaiņas profils nekā metoprololam.

AVOTS: Schwartz B, Pierce C, Madelaire Ch, et al. Long-Term Mortality Associated With Use of Carvedilol Versus Metoprolol in Heart Failure Patients With and Without Type 2 Diabetes: A Danish Nationwide Cohort Study. J Am Heart Assoc, 2021 Sep 21;10(18):e021310