PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vai pastāv saistība starp pretdiabēta medikamentiem un acu patoloģijām?

Doctus
Vai pastāv saistība starp pretdiabēta medikamentiem un acu patoloģijām?
Pixabay.com
Jaunākie pētījumi norāda, ka metformīnam piemīt aizsargājošs efekts atvērta kakta glaukomas (AKG) un ar vecumu saistītas mākulas deģenerācijas (VSMD) gadījumā. Tomēr iztrūkst padziļinātu pētījumu par šo tēmu, kā arī saistība nav izvērtēta liela apmēram perspektīvas kohortas pētījumos.

Lai novērtētu, vai pastāv saistība starp diabēta medikamentu (metformīna, insulīna, sulfonilurea grupas medikamentu) lietošanu un bieži sastopamām acu patoloģijām (AKG, VSMD, kataraktu), tika veikts kohortas pētījums, kurā iekļāva dalībniekus no trīs neatkarīgām kohortām no perspektīva, uz populāciju balstīta Roterdamas pētījuma laikā no 1990.gada līdz 2014.gadam. Pētījuma dalībniekus uzraudzīja un izmeklēja attiecībā uz incidentu acu patoloģiju un mērīja glikēmijas izejas rādītājus. Tika ievākti dati par diabēta medikamentu lietošanu un oftalmoloģiskās izmeklēšanas rezultātiem. Galvenais pētījuma iznākums bija kumulatīvais risks un diagnoze šādām oftalmoloģiskām slimībām – karakta, AKG, VSMD.

Šajā pētījumā iekļāva 11 260 dalībniekus (vidējais vecuma 65,1 gads; 58,7 % sievietes). Otrā tipa cukura diabētu diagnosticēja 2406 dalībniekiem (28,4 %), AKG konstatēja 324 no 7394 dalībniekiem (4,4 %), VSMD 1935 no 10993 dalībniekiem (17,6 %) un kataraktu 4203 no 11 260 dalībniekiem (37,3 %). Neārstēts 2.tipa cukura diabēts bija saistīts ar augstāku AKG risku (iespēju attiecība, IA 1,50; 95 % TI 1,06–2,13, p = 0,02), VSMD (IA 1,35; 95 % TI 1,11–1,64, p = 0,003) un kataraktu (IA 1,63; 95 % TI 1,39–1,92, p <0,01). Otrā tipa cukura diabēta pacienti, kas saņēma metformīnu, bija ar mazāku AKG risku (IA 0,18; 95 % TI 0,08–0,41, p < 0,001). Citi diabēta medikamenti saistījās ar zemāku VSMD risku (kombinētā IA 0,32; 95 % TI 0,18–0,55, p < 0,001). Kumulatīvais AKG risks dzīves laikā bija zemāks tiem pacientiem, kas saņēma metformīnu (1,5 %; 95 % TI 0,01–3,1 %) salīdzinājumā ar tiem, kam nebija 2.tipa cukura diabēta diagozes (7,2 %; 95 % TI 5,7–8,7 %).

Šīs kohortas pētījuma rezultāti norāda, ka kaut arī cukura diabēts paaugstina augstākminēto acu patoloģiju risku, pretdiabēta medikamentu lietošanu šo risku nepaaugstina. Turklāt, metformīns AKG risku samazina, bet citi pretdiabēta medikamenti saistīti ar zemāku VSMD risku. Pierādījumus par ieguvumiem nostiprinātu intervences klīniskie pētījumi.

Avots: Vergroesen JE, Thee EF, Ahmadizar F, et al. Association of Diabetes Medication With Open-Angle Glaucoma, Age-Related Macular Degeneration, and Cataract in the Rotterdam Study. JAMA Ophthalmol. Published online May 19, 2022. doi:10.1001/jamaophthalmol.2022.1435