Zems D vitamīna līmenis saistīts ar biežām galvassāpēm vīriešiem

Doctus . | 2017. gada 8. augusts

D vitamīnam ir pierādīta loma vairāku neirovaskulāru slimību attīstībā, bet dati par D vitamīna saistību ar galvassāpēm līdz šim nebija viennozīmīgi.  

Pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp D vitamīna (25-hidroksivitamīna D [25 (OH) D]) daudzumu un galvassāpju biežumu. Pētījumā iesaistīja 2601 vīrieti no Kuopio išēmiskās sirds slimības riska faktoru pētījuma, vīrieši bija vecumā no 42 līdz 60 gadiem.

Vidējā D vitamīna koncentrācija serumā bija 43,4 nmol/L (SD 18,9, min – max7,8 – 136,1 nmol/L). 250 vīrieši (9,6 %) sūdzējās par biežām galvassāpēm. Vidējā D vitamīna koncentrācija vīriešiem, kuriem bija biežas galvassāpes, bija 38,3 nmol/L (SD 18,8), savukārt vīriešiem bez galvassāpēm – 43,9 nmol/L (SD 18,9). Pēc samērošanas pēc vecuma un analīžu ņemšanas laika atšķirība starp grupām saglabājās (p<0,001).

Daudzfaktoru analīzē, salīdzinot zemāko un augstāko D vitamīna kvartīli, secināja, ka pacientiem ar zemu D vitamīna līmeni ir par 113 % (95 % TI [42 – 218 %], p<0,001) lielāka iespējamība, ka būs galvassāpes nekā vīriešiem ar augstu D vitamīna līmeni.

Pētnieki secināja, ka zema D vitamīna koncentrācija serumā ir saistīta ar ievērojami augstāku galvassāpju risku vīriešiem.

 

AVOTS: Virtanen JK, Giniatullin R, Mantyselka P, et al. Low serum 25-hydroxyvitamin D is associated with higher risk of frequent headache in middle-aged and older men. Sci Rep. 2017 Jan 3;7:39697

Uz augšu ↑