PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pacientu raksturojošas īpašības vēlākai hospitalizācijai ar Covid–19 infekciju stacionārā

Doctus
Pacientu raksturojošas īpašības vēlākai hospitalizācijai ar Covid–19 infekciju stacionārā
PIxabay.com
Laika posms starp infekcijas slimības simptomu sākšanos un pieejamību veselības aprūpei ir svarīga, lai novērstu slimības gaitas pasliktināšanos. Covid–19 gadījumā novēlota aprūpes pieejamība var būt saistīta ar klīnisko prognozi un arī ar pacienta raksturlielumiem. Šā pētījuma mērķis bija noskaidrot pacientu raksturojošās īpašības un simptomus Covid–19 pacientiem brīdī, kad tie tiek stacionēti, izvērtējot laika posmu starp simptomu sākumu un uzņemšanu slimnīcā un identificēt determinantes, kāpēc stacionārā pacients uzņemts vēlāk.

Šis pētījums balstīts uz perspektīviem NODO–COR kohortas datiem, izvelkot datus par pacientiem ar laboratoriski apstiprinātu sadzīvē iegūtu SARS–CoV–2 infekciju, kas stacionēti Lionas (Francijas) slimnīcās laikā no 8.februāra līdz 30.jūnijam 2020.gadā. Laika posms ≥6 dienas no simptomu sākuma līdz stacionēšanai tika definēts kā ilgs. Iemesli ilgam laika posmam starp simptomu sākumu un hospitalizēšanu tika identificēti ar univariablām un multiplām loģistikas regresijas analīzēm.

Tika analizēti dati par 827 pacientiem. Pacienti ar ilgu laika posmu līdz stacionēšanai bija jaunāki (p < 0,01), ar augstāku ĶMI (p < 0,01) un daudz biežāk nonāca intensīvās aprūpes nodaļā (p < 0,01). Šo pacientu CRO līmenis plazmā arī bija ievērojami augstāks (p < 0,01). Primārais mirstības rādītājs slimnīcā šiem pacientiem bija zemāks (p < 0,01). Multiplā analīze uzrādīja, ka vecums ≥75 gadi tika asociēts ar īsu laika posmu no simptomu sākuma līdz stacionēšanai (mazāk kā 5 dienas; aOR: 0,47 95 % TI 0,34–0,66) un CRO > 100 mg/L uzņemšanas brīdī tika saistīts ar vēlāku laiku līdz stacionēšanas brīdim (aOR: 1,84 95 % TI 1,32–2,55).

Ilgāks laika posms starp simptomu sākšanos un uzņemšanu slimnīcā ir nozīmīgs slimības pārvaldības faktors, ņemot vērā, ka Covid–19 prognozi ietekmē daudzi faktori, t.sk. indivīda raksturlielumi, aprūpes organizācija un dažādi patoģenētiski faktori. Pēc šī pētījuma var spriest, ka vecums spēlē galveno lomu, kādēļ tiek atlikta pacienta stacionēšana ar Covid–19.  

Avots: Dananché C, Elias C, Hénaff L, Amour S, Kuczewski E, Gustin MP, Escuret V, Saadatian-Elahi M, Vanhems P. Baseline clinical features of COVID-19 patients, delay of hospital admission and clinical outcome: A complex relationship. PLoS One. 2022 Jan 7;17(1):e0261428. doi: 10.1371/journal.pone.0261428. PMID: 34995292.