PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

SANAD II pētījums par valproāta vs. levetiracetāma efektivitāti un izmaksu ieguvumu salīdzinājumu

Doctus
SANAD II pētījums par valproāta vs. levetiracetāma efektivitāti un izmaksu ieguvumu salīdzinājumu
Pixabay.com
Valproāts ir pirmās līnijas zāļviela, lai ārstētu pacientus ar jaunatklātu idiopātisku, ģeneralizētu vai grūti klasificējamu epilepsiju. Izņēmums ir sievietes reproduktīvā vecumā potenciālā teratogēnā efekta dēļ. Levetiracetāms tiek izrakstīts arvien biežāk šai pacientu populācijai, neskaitoties uz pierādījumu trūkumu par tā efektivitāti un izmaksu ieguvumiem salīdzinājumā ar valproātu.

Lai salīdzinātu abus preparātus efektivitātes un izmaksu ieguvumu ziņā pacientiem ar neklasificētu un/vai ģeneralizētu epilepsiju, pētnieki veica atvērta tipa nejaušināti kontrolētu, daudzcentru pētījumu. Pacientu dati tika iegūti no pieaugušo un bērnu neiroloģiskās palīdzības centriem (kopā 69) visā Apvienotās Karalistes teritorijā, iekļaujot pacientus no 5 gadu vecuma ar divām vai vairāk neprovocētām ģeneralizētas vai neklasificētas lēkmes epizodēm anamnēzē.

Dalībnieki tika nejaušināti iedalīti (1:1) vai nu valproāta vai levetiracetāma grupā. Pacienti un pētnieki zināja, kādu medikamentu tie saņem. Pētījuma dalībnieki, kas bija vismaz 12 gadus veci, saņēma kā uzturošo devu 500 mg divas reizes dienā levetiracetāmu vai valproātu. Bērni no 5–12 gadiem kā uzturošo devu saņēma 25mg/kg valproātu vai 40 mg/kg levetiracetāmu. Visi medikamenti tika saņemti perorāli.

SANAD II tika dizainēts tā, lai novērtētu levetiracetāma ne-pārākumu (non–inferiority) pret valproātu attiecībā uz primāro pētījuma iznākumu – 12 mēnešu remisiju. Ne–pārākuma limits bija riska attiecība 1,314, kas pielīdzināma 10 % absolūtai atšķirībai. Riska attiecība, lielāka par 1 norādītu uz to, ka pētāmais iznākums būs ticamāks valproāta gadījumā. Visi dalībnieki tika iekļauti nodoms–ārstēt (intention–to–treat, ITT) analīzē. Per–protocol (PP) analīze izslēdza dalībniekus ar lielām deviācijām protokolā un tos, kuriem tomēr nebija epilepsijas dizagnoze. Drošuma analīzē iekļāva visus pacientus, kas saņēma medikamentozo terapiju. Pētījums reģistrēts ISRCTN reģistrā.

Laika posmā no 2013.gada 30.aprīļa līdz 2016.gada 2.augustam pētījumā piedalījās 520 pacienti, kā veselībai sekoja līdzi vēl 2 gadus pēc pētījuma. 260 pacienti pēc nejaušības principa saņēma levetiracetāmu un 260 pacienti – valproātu. ITT analīze nevienu pacientu no dalības pētījumā neizslēdza, bet PP analīze noslēgumā iekļāva 255 pacientus valproāta grupā un 254 levetiracetāma grupā. Vidējais pacientu vecums bija 13,9 gadi, 65 % bija vīrieši, 397 bija ģeneralizēta epilepsija un 123 neklasificēta epilepsija.

Levetiracetāms neizpildīja kritērijus ne–pārākumam ITT analīzē saistībā ar 12 mēnešu remisiju (riska attiecība 1,19 [95 % TI 0,96–1,47]). PP analīze norādīja, ka 12 mēnešu remisijas laiks bija ticamāks valproāta, nevis levetiracetāma grupā. Pētījuma laikā bija divi nāves gadījumi katrā no pētījumu grupām, nesaistīti ar pētījumā izmantotajiem medikamentiem. Par blaknēm ziņoja 96 (37 %) dalībnieku no valproāta grupas un 107 (42 %) no levetiracetāma grupas. Analizējot izmaksu ieguvumus, to analīze balstījās uz atšķirībām starp pētījumu grupās veiktajām izmaksām un kvalitatīvi nodzīvotu dzīves gadiem. Šajā pētījuma daļā levetiracetāms ieguva negatīvu pārākumu pār valproātu, izrādoties izmaksu ziņā dārgāks.

Avots: Marson A, Burnside G, Appleton R, Smith D, Leach JP, Sills G, Tudur-Smith C, Plumpton C, Hughes DA, Williamson P, Baker GA, Balabanova S, Taylor C, Brown R, Hindley D, Howell S, Maguire M, Mohanraj R, Smith PE; SANAD II collaborators. The SANAD II study of the effectiveness and cost-effectiveness of valproate versus levetiracetam for newly diagnosed generalised and unclassifiable epilepsy: an open-label, non-inferiority, multicentre, phase 4, randomised controlled trial. Lancet. 2021 Apr 10;397(10282):1375-1386. doi: 10.1016/S0140-6736(21)00246-4. PMID: 33838758.