PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Bieža iešana pirtī palīdz saglabāt normālu asinsspiediena līmeni

Doctus
Iešana pirtī ir saistīta ar zemāku kardiovaskulāro slimību risku, bet nav līdz galam skaidrs mehānisms šim labvēlīgajam efektam. Šī pētījuma mērķis bija novērtēt saistību starp iešanu pirtī un hipertensijas risku.

Pirtī iešanas biežums tika noskaidrots Kuopio Išēmiskās sirds slimības pētījumā, perspektīvā kohorta pētījumā, kurš tika veikts Somijas austrumu daļā salīdzināja populācijā balstītu populācijas paraugu ar 1621 vīrieti vecumā 42 – 60 gadi bez hipertensijas pētījuma sākumā. Hipertensija tika definēta kā ārsta apstiprināta hipertensijas diagnoze, kad sistoliskais asinsspiediens ir lielāks par 140 mm Hg un diastoliskais asinsspiediens ir lielāks par 90 mm Hg vai tiek lietoti asinsspiedienu pazeminoši medikamenti.

24,7 novērošanas gadu laikā tika konstatēts 251 jauns hipertensijas gadījums (15,5 %). Koks regresijas modelī samērojot sākotnējo vecumu, smēķēšanas status, ķermeņa masas indeksu un sistolisko asinsspiedienu; salīdzinot ar tiem, kuri pirti apmeklēja 1 reizi nedēļā, tiem, kuri to darīja 2 – 3 un 4 – 7 reizes nedēļā hipertensijas attīstības risks bija zemāks, attiecīgi HR=0,76; 95 % TI [0,57 – 1,02] un HR=0,54; 95 % TI [0,32 – 0,91]. Draudu attiecība būtiski nemainījās arī pēc samērošanas pēc glikozes, kreatinīna līmeņa, alkohola lietošanas, sirds ritma, hipertensijas ģimenes anamnēzē, sociālekonomiskā stāvokļa un kardiorespiratorā fitnesa, attiecīgi HR=0,83; 95 % TI[0,59 – 1,18] un HR=0,53; 95 % TI [0,28 – 0,98].

Pētnieki secina, ka regulāra pirts apmeklēšana ir saistīta ar zemāku hipertensijas risku, kas var būt mehānisms, kas samazina kopējo kardiovaskulāro risku. Tālāki epidemioloģiski un eksperimentāli pētījumi ir nepieciešami, lai palīdzētu novērtēt pirts efektu uz kardiovaksulāro funkciju.

 

AVOTS: Francesco Zaccardi, Tanjaniina Laukkanen, Peter Willeit, Setor K. Kunutsor, Jussi Kauhanen, Jari A. Laukkanen. Sauna Bathing and Incident Hypertension: A Prospective Cohort Study. American Journal of Hypertension, 2017