PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Klopidogrels un aspirīns akūta išēmiska un augsta riska tranzistoras išēmiskas lēkmes gadījumos

Doctus
Klopidogrels un aspirīns akūta išēmiska un augsta riska tranzistoras išēmiskas lēkmes gadījumos
Ja pacientam ir infarkts vieglā formā vai tranzistora išēmiska lēkme (TIL), klopidogrela un aspirīna kombinācija var novērst smagāka insulta attīstību turpmākajās 90 dienās, secināts pētījumā, kura rezultāti publicēti žurnālā The New England Journal of Medicine.

Nejaušināta iedalījuma pētījumā tika iesaistīti pacienti ar vieglu išēmisku insultu vai augsta riska TIL, kuri pēc notikuma sākotnēji lietoja 600 mg klopidogrela pirmajā dienā un pēc tam  75 mg katru dienu + aspirīnu (50 – 320 mg dienā), savukārt otra pacientu grupa lietoja tikai aspirīnu. Primārais iznākums bija smags išēmisks notikums, kas tika definēts kā išēmisks insults, miokarda infarkts vai nāve išēmiska notikuma dēļ 90 dienu laikā pēc pirmā notikuma.

Kopumā pētījumā tika iekļauts 4881 pacients. Smags išēmisks notikums tika konstatēts 121 pacientam (5 %) no 2432 pacientiem, kuri lietoja klopidogrelu + aspirīnu un 160 pacientiem (6,5 %) no 2449 pacientiem, kuri lietoja aspirīnu plus placebo (HR=0,75; 95 % TI [0,59 – 0,95]), visbiežāk smagie notikumi tika novēroti pirmās nedēļas laikā pēc sākotnējā notikuma.  Smaga asiņošana tika novērota 23 pacientiem (0,9 %), kuri lietoja klopidogrelu + aspirīnu un 10 pacientiem (0,4 %), kuri lietoja aspirīnu + placebo (HR=2,32; 95 % TI [1,1 – 4,87]; p<0,05).

Pētnieki secina, ka pacientiem, kuri pēc viegla išēmiska insulta vai augsta riska TAL lieto klopidogrela un aspirīna kombināciju, ir zemāks smagu išēmisku notikumu risks pirmo 90 dienu laikā pēc sākotnējā notikuma, tomēr jāņem vērā, ka pacientiem, kuri lieto šo medikamentu kombināciju ir augstāks smagu asiņošanu risks.

 AVOTS: Johnston SC, J. Easton D, Farrant M, et al. Clopidogrel and Aspirin in Acute Ischemic Stroke and High-Risk TIA. New England Journal of Medicine, 2018.