PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Mākslīgie saldinātāji nemazina metaboliskā sindroma incidenci

Doctus
Atklāts, ka mākslīgais saldinātājs aspartāms metabolizējas par fenilalanīnu un inhibē zarnu enzīmu, tāpēc neveicina svara un metaboliskā sindroma incidences samazināšanos. Pierādīts, ka notiek pretējais – lietojot aspartāmu, pieaug aptaukošanās un metaboliskā sindroma biežums.

Cukura aizvietotāji, tādi kā aspartāms, ir radīti, lai veicinātu svara samazināšanos un mazinātu metaboliskā sindroma incidence, tomēr vairākos klīniskos un epidemioloģiskos pētījumos pierādīts, ka tas tomēr tā nenotiek un, iespējams, mākslīgie saldinātāji situāciju vēl vairāk pasliktina.

Atklāts, ka aspartāms bloķē zarnu sārmaino fosfatāzi (ZSF), kam, kā iepriekš uzskatīts, piemīt aptaukošanās profilakses, diabēta un metaboliskā sindroma profilaktiskas īpašības. Iespējams, ka aspartāms nav efektīvs mērķu sasniegšanā, jo bloķē ZSF labvēlīgos efektus.

2013. gadā pētījumā konstatēts, ka ZSF substitūcija pelēm, kuras saņēma diētu ar augstu tauku saturu, aizkavēja metaboliskā sindroma attīstību, kā arī mazināja simptomus pelēm, kurām metaboliskais sindroms jau bija attīstījies.

Zināms, ka fenilalanīns inhibē ZSF darbību. Tāpēc būtisks ir fakts, ka fenilalanīns tiek sintezēns, kad ar pārtiku uzņem aspartāmu. Tas veicināja turpināt pētījumus un meklēt skaidrojumu tam, vai fenilalanīna inhibējošās īpašības varētu izskaidrot to, kāpēc aspartāma lietošana nemazina svaru.

Vairāku eksperimentu sērijā zinātnieki konstatēja, ka ZSF aktivitāte mazinājās, kad to pievienoja aspartāmu saturošam dzēriena šķīdumam, bet nemainījās, kad to pievienoja cukuru saturošam dzērienam.

ZSF primāri tiek sintezēta tievajās zarnās. Zinātnieki injicēja aspartāma šķīdumu tievo zarnu segmentos un novēroja būtisku enzīma aktivitātes samazināšanos. Turpretī injicējot vienkāršu fizioloģisko šķīdumu, ZSF aktivitāte bija nemainīga.

Aspartāma grupā pelēm pētījuma beigās bija augstāks cukura līmenis asinīs, kas liecina par glikozes intoleranci. Novērots, ka aspartāma grupā pelēm bija augstāks iekaisuma proteīna TNF-alfa līmenis, tas savukārt norāda uz iekaisumu, kas saistīts ar metabolisko sindromu.

AVOTS: Sarah Shireen Gul, et al. Inhibition of the gut enzyme intestinal alkaline phosphatase may explain how aspartame promotes glucose intolerance and obesity in mice. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism, 2016.