PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Publicēts pasaules ziņojums par invaliditāti

Doctus
Pasaules Veselības organizācija sadarbībā ar Pasaules Banku ir sagatavojuši ziņojumu par nespējas jeb invaliditātes izplatību pasaulē. Pasaules Veselības organizācija rūpējas, lai visi pasaules iedzīvotāju saņemtu labāko iespējamo veselības aprūpi, savukārt Pasaules Banka palīdz nabadzīgajām valstīm nodrošināt veselības aprūpi. 2006.gadā pasaules valstu valdības parakstīja deklarāciju, ka apsolās ievērot tiesības attiecībā uz cilvēkiem ar nespēju. 

 

Apmēram 15% pasaules populācijas sadzīvo ar kādu no nespējas formām, no tiem 2-4% ir nopietnas funkcionālas problēmas. Nespēja ir sastopama biežāk cilvēkiem pēc 35 gadu vecuma. Kopējā nespējas izplatība ir augstāka nekā iepriekš bija aprēķinājuši PVO eksperti, salīdzinot ar 1970.gadu nespējas izplatība ir pieaugusi par 10%. Šis kopējais izplatības pieaugums ir skaidrojams ar populācijas novecošanos un hronisko slimību izplatību, kā arī diagnostisko un nespējas izvērtēšanas metožu uzlabošanos. Ir noskaidrotas riska grupas, kuras biežāk cieš no nespējas, tās ir: nabadzīgi cilvēki, sievietes, veci cilvēki, bezdarbnieki un skolnieki, kam skolā ir grūtības ar mācībām.

Šis ir pirmais ziņojums par nespējas izplatību visā pasaulē. Ziņojums satur specifiskas nodaļas par veselību, rehabilitāciju, atbalstu, atbilstošu vidi, izglītību un nodarbinātību. Katrā nodaļā ir diskusija par atklātajām barjerām un ar gadījumu pētījumu palīdzību ir aprakstīts kā valstis veiksmīgi cīnās ar konkrētām problēmām un kādi ir labas prakses piemēri.  Galvenās barjeras, kas ir cilvēkiem ar nespēju ir:

  • Bērniem ar nespēju ir problēmas ar izglītības iegūšanu;
  • Sabiedrība negaida, ka bērniem ar nespēju varētu klāties labi;
  • Cilvēki ar nespēju nesaņem pakalpojumus, kas viņiem būtu nepieciešami;
  • Cilvēki ar nespēju, nesaņem kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus;
  • Nav pietiekami daudz naudas, lai samaksātu par pakalpojumiem;
  • Cilvēkiem ir grūti pārvietoties un komunicēt ar citiem indivīdiem un izmantot sabiedrisko transportu;
  • Sabiedrībai nav pietiekamu zināšanu par nespēju.

Ir noskaidrots arī, kā šīs barjeras ietekmē cilvēkus ar nespēju: veselība ir sliktāka nekā pārējais sabiedrībai; viņiem bieži ir grūtības ar mācībām; viņi bieži ir bez darba vai strādā darbu par niecīgu samaksu; cilvēki ar nespēju bieži ir nabadzīgi; bieži šie cilvēki netiek pieņemti vietējā sabiedrībā, tas var ietekmēt arī šo cilvēku ģimenes locekļus.

Ziņojuma noslēguma nodaļā ir sniegtas deviņas konkrētas rekomendācijas politikas dokumentu sastādīšanai, kā arī sniegti konkrēti padomi, kā sasniegt reālus uzlabojumus cilvēku dzīvēs, kuri cieš no nespējas.

 

Ar pilnu ziņojuma tekstu var iepazīties PVO mājas lapā.