PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Peridontīts un cukura diabēts

Doctus
Dānijā veiktā pētījumā atklāja, ka pacientiem ar smagu peridontītu bieži ir nediagnosticēts cukura diabēts. Pētnieki uzsver, ka pacientiem ar smagām smaganu saslimšanām būtu jāveic cukura diabēta skrīninga testi, lai atklātu diabētu agrīnā stadijā.

Agrīna cukura diabēta atklāšana ir ļoti svarīga, lai pasargātu pacientu no cukura diabēta izraisītām komplikācijām. Ir pētījumi, kas apliecina, ka smaganu saslimšanas (peridontīts) varētu būt agrīna cukura diabēta komplikācija un tas var būt noderīgs riska indikators cukura diabēta skrīningā. Vēl vairāk, zobārstniecības varētu būt laba vieta, kur veikt cukura diabēta skrīninga analīzi pacientiem ar peridontītu, izmantojot validētu glikozētā hemoglobīna testu.

Pētījumā tika iekļauti 313 pacienti, 126 pacientiem bija viegls/ vidēji smags peridontīts, 78 pacientiem smags peridontīts un 109 pacientiem nebija peridontīts. Visiem pētījuma dalībniekiem tika veikts HbA1c tests. Tika analizētas vidējās HbA1c vērtības starp grupām, kā arī pretdiabēta un diabēta izplatība starp grupām.

Pacientiem ar vieglu/ vidēji smagu un smagu peridontītu novēroja statistiski ticami augstākus HbA1c rādītājus (attiecīgi 6,1 % ±1,4 % (43 mmol/ mol ± 15 mmol/ mol) un 6,3 % ± 1,3 % (45 mmol/mol ± 15 mmol/mol)), salīdzinot ar kontroles grupu (5,7 % ± 0,7 % (39 mmol/mol ± 8 mmol/mol), p=0.003). Smaga peridontīta un viegla/ vidēji smaga peridontīta grupā aizdomas par diabētu bija attiecīgi 23 % un 14 % pacientu, un pre diabēts bija attiecīgi 47 % un 46 %, salīdzinājumam kontroles grupā tie bija attiecīgi 10 % un 37 %.

Pētnieki secina, ka zobārstu kabineti varētu būt piemērota vieta cukura diabēta skrīningam, īpaši pacientiem ar smagu peridontītu; pētījumā pierādīja, ka šādā veidā ir iespējams atklāt ievērojamu cukura diabētu pacientu skaitu. Agrīna cukura diabēta atklāšana un ārstēšanas uzsākšana palīdz izvairīties no smagākām komplikācijām un peridontīts vieglāk padodas ārstēšanai.

AVOTS:BMJ Open Diabetes Res Care. 2017;5:e000326.