PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pētījumā atklāj saistību starp vēzi un Alcheimera slimību

Doctus
Atsevišķu pētījumu rezultāti apliecina, ka pacientiem ar ļaundabīgu audzēju ir mazāks Alcheimera slimības risks un savukārt pacientiem ar Alcheimera slimību ir zemāks vēža risks. 

ASV prospektīva kohortas pētījuma ”Framinghama Sirds pētījums” ietvaros tika veikts ieligzdots vecuma un dzimuma samērots gadījuma kontroles pētījums. Pētījumā piedalījās 1278 dalībnieki ar un bez ļaundabīga audzēja anamnēzē, kuri bija vecumā virs 64 gadiem un kuriem, uzsākot pētījumu (1986. – 1990.g.), nebija demences. Galvenais pētījuma iznākums bija draudu attiecība un 95% ticamības attiecība Alcheimera slimības un ļaundabīga audzēja riskam.

Alcheimera slimība Alcheimera slimība
Alcheimera slimība

Vairāk kā pēc 10 gadu novērošanas tika diagnosticēti 221 iespējamas Alcheimera slimības gadījumi. Pacientiem, kuri slimo ar ļaundabīgu audzēju ir zemāks iespējamas Alcheimera slimības risks (HR=0,67; 95% TI [0,47 – 0,97]), samērojot pēc vecuma, dzimuma un smēķēšanas statusa. Draudu attiecība ar smēķēšanu saistītiem vēžiem bija 0,26 (95% TI [0,08 – 0,82]), tā bija mazāka nekā ar smēķēšanu nesaistītiem vēžiem (HR=0,82; 95% TI [0,57 – 1,19]).

Ieligzdotā gadījuma kontroles analīzē pierādīja, ka pacientiem ar iespējamu Alcheimera slimību ir zemāks ļaundabīga audzēja risks (HR=0,39; 95% TI [0,26 – 0,58]), salīdzinot ar kontroles dalībniekiem.

Pētījuma noslēgumā pētnieki secināja, ka pacientiem ar ļaundabīgu audzēju ir zemāks Alcheimera slimības risks, nekā tiem, kuriem nav ļaundabīga audzēja, un pacientiem ar Alcheimera slimību savukārt bija zemāks ļaundabīga audzēja risks. Alcheimera slimības risks bija zemāks pacientiem, kuri slimoja ar smēķēšanu saistītiem ļaundabīgiem audzējiem, un to nevarēja izskaidrot ar izdzīvotības novirzi. Šis atklājums par ļaundabīgu audzēju bija līdzīgs arī attiecībā uz Parkinsona slimību, tas liek domāt, ka pastāv apgriezta saistība starp ļaundabīgu audzēju un neirodeģeneratīvām saslimšanām. 

Pirmavots: Driver JA, Beiser A, Au R, et al. Inverse association between cancer and Alzheimer’s disease: results from the Framingham Heart Study, BMJ.  2012;344:e1442