PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Aspirīna lietošana vēl pirms diagnozes var mazināt mirstību no kolorektālā vēža

Doctus
Aspirīna lietošana vēl pirms diagnozes var mazināt mirstību no kolorektālā vēža
Pixabay
Pētījumā atklāts, ka ilgstoša un regulāra aspirīna lietošana pirms kolorektālā vēža (KRV) diagnosticēšanas var būt saistīta ar zemāku KRV specifisko mirstību.

Līdz šim bija pierādījumi, ka aspirīna lietošana samazina KRV incidenci, bet nebija pietiekamu pētījumu, ka aspirīna un nesteroīdo pretiekaismua līdzekļu (NSPL) lietošana būtu saistīta ar KRV specifisko izdzīvotību.

Perspektīvā analīzē iekļāva sievietes un vīriešus no II Vēža profilakses pētījuma, kuriem pētījuma sākumā (1992. vai 1993.gadā) nebija vēža, visus šos dalībniekus novēroja līdz 2015.gadam. Detalizēta informācija par aspirīna un NSPL lietošanu tika iegūta no aptaujām, ko veica 1997.gadā un tad ik divus gadus. Pirms un pēc KRV diagnozes dati bija pieejami par attiecīgi 2686 un 1931 dalībnieku bez attālām metastāzēm, no tiem 512 un 251 nomira no KRV novērošanas laikā. Sekundārā analīzē analizēja saistību starp pirms diagnozes aspirīna lietošanu un vēža stadiju slimības diagnosticēšanas brīdī (attālas metastāzes vs. lokalizēts vai reģionāls vēzis).  

Ilgstoša, regulāra aspirīna lietošana (>= 15 reizes mēnesī) pirms diagnozes bija saistīta ar zemāku KRV specifisko mirstību (HR=0,69; 95 % TI [0,52 – 0,92]). Aspirīna regulāra lietošana pēc diagnozes apstiprināšanas nebija statistiski ticami saistīta ar KRV specifisko mirstības risku (HR=0,82; 95 % TI [0,62 – 1,09]), tomēr tiem dalībniekiem, kuri sāka lietot aspirīnu pēc diagnozes uzstādīšanas, bija zemāks KRV specifiskās mirstības risks, nekā tiem, kuri nelietoja aspirīnu ne pirms, ne pēc diagnozes uzstādīšanas (HR=0,60; 95 % TI [0,36 – 0,98]). Ilgstoša aspirīna lietošana pirms diagnozes uzstādīšanas bija saistīta ar zemāku iespējamību, ka vēzi atklās ar attālām metastāzēm (OR=0,73; 95 % TI [0,53 – 0,99]).

Pētnieki secina, ka ilgstoša aspirīna lietošana pirms kolorektālā vēža diagnozes apstiprināšanas ir saistīta ar zemāku kolorektālā vēža specifisko mirstību pēc diagnozes uzstādīšanas.

 

AVOTS: Figueiredo JC, Jacobs EJ, Newton CC, Guinter MA, Cance WG, Campbell PT. Associations of aspirin and non-aspirin non-steroidal anti-inflammatory drugs with colorectal cancer mortality after diagnosis. JNCI: The Journal of the National Cancer, 2021