PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

D vitamīna papildus lietošana var palēnināt cukura diabēta progresēšanu

Doctus
D vitamīna papildus lietošana var palēnināt cukura diabēta progresēšanu
D vitamīna papildus lietošana var palēnināt 2. tipa cukura diabēta progresēšanu pacientiem, kuriem nesen diagnosticēts cukura diabēts vai prediabēts, secināts pētījumā.

Pētījumā atklāja, ka augstas D vitamīna devas var uzlabot glikozes metabolismu, tādejādi pasargājot no cukura diabēta progresēšanas.

Pētījuma mērķis bija noskaidrot, vai D vitamīna papildus lietošana uzlabo insulīna jutību. Šis bija viena centra, divkārtnepārredzams, placebo kontrolēts pētījums, kurā pacientus iedalīja pēc nejaušināšanas principa. Pētījumā iekļāva 96 dalībniekus, kuriem bija augsts 2.tipa cukura diabēts risks vai kuriem nesen diagnosticēts 2. tipa cukura diabēts. Puse dalībnieku 6 mēnešus lietoja 5000 IU D3 vitamīnu, otra puse – placebo.

Dalībnieki tika novērtēti pētījuma sākumā un pēc 6 mēnešiem:

  • primārais mērķis bija perifērā insulīna jutība (M vērtība, izmantojot 2 h hiperinsulinēmisko-euglikēmisko savienojumu);
  • sekundārais mērķis: citi insulīna jutības mērījumi (HOMA2%S, Matsuda) un insulīna sekrēcija (insulinogēnais indekss, C-peptīda laukums zem līknes, HOMA2-B) noteikta ar 2 stundu glikozzes tolerances testu; ß šūnu funkcija; glikoze tukšā dūšā un 2 stundas pēc glikozes slodzes testa; HbA1c; antropometrija.

Sākotnējie rādītāji starp grupām bija vienādi: 38,5 % sievietes; vidējais vecums 58,7 ± 9,4 gadi; ĶMI 32,2 ± 4,2 kg/m2; 35, 8 % prediabēts; 20 % diabēts; vidējais 25 (OH) D līmenis bija 51,1 ± 14,2 nmol/L. Pēc 6 mēnešiem vidējais 25(OD)D sasniedza 127,6 ± 26,3 nmol/L D vitamīna grupā un 51,8 ± 16,5 nmol/L placebo grupā (p<0,001). Statistiski ticams efekts pēc 6 mēnešiem tika novērots D3 vitamīna grupā, salīdzinot ar placebo, attiecībā uz M – vērtību (vidējās izmaiņas bija 0,92 (95 % TI [0,24 – 1,59]) pret -0,03 (95 % TI [-0,73 – 0,67]; p<0,05)) un uz dispozīcijas indeksu (vidējās izmaiņas 267,0 (95 % TI [-343,4 – 877,4]) pret -55,5 (95 % TI [-696,3 – 585,3]); p=0,039). Attiecībā uz citiem iznākumiem netika novērotas atšķirības starp grupām.

Pētnieki secināja, ka indivīdiem ar augstu 2. tipa cukura diabēta risku vai nesen diagnosticētu cukura diabētu D vitamīna papildus lietošana 6 mēnešus statistiski ticami paaugstina perifērā insulīna jutību un ß šūnu funkciju, tādejādi palēninot vielmaiņas pasliktināšanos šajā populācijā.

 

 

AVOTS: Lemieux P, Weisnagel JS, Caron AZ, et al. Effects of 6-month vitamin D supplementation on insulin sensitivity and secretion: a randomized, placebo-controlled trial. European Journal of Endocrinology, 2019