PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sirds komplikācijas pēc insulta palielina turpmāko kardiovaskulāro notikumu risku

Doctus
Sirds komplikācijas pēc insulta palielina turpmāko kardiovaskulāro notikumu risku
Freepik.com
Lielā novērošanas pētījumā atklāja, ka sirds komplikācijas viena mēneša laikā pēc išēmiska insulta ir ļoti izplatītas. Šis "insulta-sirds sindroms" var palielināt insultu pārcietušajiem nāves, miokarda infarkta vai atkārtota insulta risku piecu gadu laikā.

Pēc insulta ievērojami palielinās nopietnu nevēlamu kardiovaskulāru notikumu risks. Lai gan ir pierādīts, ka uz fiziskām aktivitātēm balstīta sirds rehabilitācija uzlabo prognozi pēc sirds un asinsvadu notikumiem, tā nav daļa no ikdienas aprūpes cilvēkiem pēc insulta. Pētījumā analizēja saistību starp sirds rehabilitāciju un galvenajiem nevēlamiem kardiovaskulāriem notikumiem cilvēkiem pēc insulta. Pēc insulta indivīdiem ir paaugstināts jaunu kardiovaskulāru komplikāciju risks. Tomēr nesen diagnosticētu sirds un asinsvadu komplikāciju biežums un ilgtermiņa klīniskās sekas pēc insulta nav skaidras. Šī pētījuma mērķis bija izpētīt nesen diagnosticētu kardiovaskulāru komplikāciju biežumu un ilgtermiņa klīniskos rezultātus pēc išēmiska insulta.

Tika veikts retrospektīvs kohortas pētījums, izmantojot anonimizētus elektroniskos medicīniskos ierakstus no 53 iesaistītajām veselības aprūpes organizācijām. Tika iekļauti pacienti ar išēmisku insultu vecumā no 18 gadiem ar 5 gadu novērošanu. Pacientiem, kuriem tika diagnosticētas jaunas kardiovaskulāras komplikācijas (sirds mazspēja, smaga ventrikulāra aritmija, priekškambaru mirdzēšana, išēmiska sirds slimība, Takotsubo sindroms) 4 nedēļu laikā (ekspozīcija) pēc incidenta išēmiska insulta, tika piemklēta kontroles grupa 1:1 (vecums, dzimums, etniskā piederība, blakusslimības, sirds un asinsvadu slimības) ar išēmiska insulta pacientiem, kuriem nebija diagnosticēta jauna kardiovaskulāra komplikācija (kontrole). Loģistiskās regresijas modeļi radīja izredžu koeficientus (OR) ar 95% TI 5 gadu mirstības, atkārtota insulta, hospitalizācijas un akūta miokarda infarkta biežumu.

No 365 383 pacientiem ar insultu 5 novērošanas gadu laikā: 11,1 % attīstījās akūts koronārais sindroms; 8,8 % priekškambaru mirdzēšana; 6,4 % sirds mazspēja; 1,2 % smagas ventrikulāras aritmijas un 0,1 % Takotsubo sindroms 4 nedēļu laikā pēc išēmiska insulta. Pēc datu samērošanas redzams, ka 5 gadu mirstība no visiem cēloņiem bija ievērojami augstāka insulta pacientiem ar akūtu koronāro sindromu (OR=1,49; 95 % TI [1,44 – 1,54]), priekškambaru mirdzēšanu (OR=1,45, 95 % TI [1,40 – 1,50] ]), sirds mazspēja (OR=1,83; 95 % TI [1,76 – 1,91]) un smagas ventrikulāras aritmijas (OR=2,08; 95 % TI [1,90 – 2,29]), salīdzinot ar atbilstošu kontroles grupu. Atkārtotas hospitalizācijas un akūtu miokarda infarkta izredzes 5 gadu periodā bija arī ievērojami lielākas pacientiem ar insultu, kuriem diagnosticētas jaunas kardiovaskulāras komplikācijas. Takotsubo sindroms bija saistīts ar ievērojami lielāku varbūtību, ka 5 gadu laikā radīsies sarežģīti nevēlami kardiovaskulāri notikumi (OR=1,89; 95 % TI [1,29 – 2,77]). Priekškambaru fibrilācija  bija vienīgā jaunā sirds komplikācija, kas saistīta ar ievērojami lielāku atkārtota išēmiska insulta iespējamību pēc 5 gadiem (OR=1,10; 95 % TI [1,07 – 1,14]).

Jaunas kardiovaskulāras komplikācijas, kas diagnosticētas pēc išēmiska insulta, ir ļoti izplatītas un ir saistītas ar ievērojami sliktāku 5 gadu prognozi nopietnu nevēlamu kardiovaskulāru notikumu ziņā. Cilvēkiem ar insultu un nesen diagnosticētām kardiovaskulārām komplikācijām bija> 50 % atkārtota insulta izplatība pēc 5 gadiem.

AVOTS: Buckley BJR, Harrison SL, Hill A, et al. Stroke-Heart Syndrome: Incidence and Clinical Outcomes of Cardiac Complications Following Stroke. Stroke, 2022