PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

SGLT–2 inhibitoru blaknes – nejaušinātu klīnisko pētījumu meta–analīze

Doctus
SGLT–2 inhibitoru blaknes – nejaušinātu klīnisko pētījumu meta–analīze
Pixabay.com
SGLT–2 inhibitori ir pirmās līnijas pretdiabēta medikamenti, kuriem pierādīti vairāki kardiovaskulāri ieguvumi. Arī pirms šīs meta–analīzes ir pētīts blakņu profils šai medikamentu grupai, bet šajā ziņojumā informācija atjaunota pēc nesen veikto klīnisko pētījumu datiem. Turklāt, blakņu profila atšķirības pacientiem ar dažādām pamatslimībām nav zināmas.

Šīs meta–analīzes mērķis bija noskaidrot, kādas ir SGLT–2 inhibitoru blaknes, kā arī izvērtēt blakņu iespējamību pacientiem ar atšķirīgām pamatslimībām. Pētnieki veica kvantitatīvu meta–analīzi nejaušināti kontrolētim pētījumiem no MEDLINE un EMBASE datubāzēm un Cochrane bibliotēkas. Analizēti tika dažādi ar drošumu saistīti iznākumi, t.sk. arī dažādu apakšgrupu ietvaros, – cukura diabēta, aterosklerotiskas kardiovaskulāras slimības, hroniskas nieru slimības un sastrēguma sirds mazspējas. Tika ņemtas vērā atšķirības SGLT–2 inhibitoru dozēšanā (augstas devas pret zemām devām).

Meta–analīzē tika iekļauti desmit pētījumi ar kopā 71 553 dalībniekiem. Šo pētījumu analīze norādīja, ka SGLT–2 ir augstāks ģenitālo infekciju risks (riska attiecība [RR] 3,56, 95 % TI 2,84–4,46), urīnceļu infekciju risks (RR 1,06, 95 % TI 1,00–1,12), diabētiskās ketoacidozes risks (RR 1,14, 95 % TI 1,06–1,23). Tomēr, SGLT–2 inhibitoru lietošana saistās ar samazinātu risku jebkādām nopietnām blaknēm (RR 0,92, 95 % TI 0,90–0,94), akūtai nieru mazspējai (RR 0,84, 95 % TI 0,77–0,91) un hiperkalēmijai (RR 0,84, 95 % TI 0,72–0,99). Apakšgrupu analīzē ekstremitātes amputācijas risks bija augstāks pacientiem ar aterosklerotisku kardiovaskulāru slimību salīdzinājumā ar tiem, kam ateroskleroze nebija (RR 1,44 vs. 0,96, p=0,066).

Pētnieki secina, ka SGLT–2 inhibitoru lietošana kopumā ir droša. Kaut arī pastāv augstāks uroģenitālo infekciju risks, medikamentam piemīt aizsargājošs efekts pret akūtu nieru mazspēju. Atslēga uz veiksmīgu un drošu SGLT–2 inhibitoru lietošanu ir augsta riska populācijas identificēšana un stingra pacientu uzraudzīšana pēc ārstēšanas saņemšanas.

Avots: Lin DS, Lee JK, Chen WJ. Clinical Adverse Events Associated with Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitors: A Meta-Analysis Involving 10 Randomized Clinical Trials and 71,553 Individuals. J Clin Endocrinol Metab. 2021 Apr 25:dgab274. doi: 10.1210/clinem/dgab274. Epub ahead of print. PMID: 33895840.