PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Smieklu gāze mazina simptomus cilvēkiem ar depresiju, kas ir rezistenta pret ārstēšanu

Doctus
Smieklu gāze mazina simptomus cilvēkiem ar depresiju, kas ir rezistenta pret ārstēšanu
Pixabay
Vienreizēja stundu ilga terapija ar skābekļa un slāpekļa oksīda maisījumu - citādi dēvētu par smieklu gāzi - ievērojami uzlaboja simptomus pacientiem ar depresiju, kas ir rezistenta uz ārstēšanu.

Ir pierādīts, ka 50 % slāpekļa oksīds inhalējamā koncentrācijā uzlabo depresijas simptomus pacientiem ar depresiju, kas slikti padodas terapijai (TRMD). Līdz šim trūka informācijas, vai zemāka 25 % slāpekļa oksīda koncentrācija nodrošina līdzīgu antidepresantu iedarbību un noturību, vienlaikus samazinot nevēlamo blakusparādību risku. Šajā 2. fāzes klīniskajā pētījumā (NCT03283670) 24 pacienti ar smagu TRMD pēc nejaušības principa tika iedalīti trīs terapijās, kas sastāv no vienas 1 stundas ilgas inhalācijas ar (i) 50% slāpekļa oksīdu, (ii) 25% slāpekļa oksīdu, vai (iii) placebo (gaiss / skābeklis). Primārais iznākums bija izmaiņas depresijas skalā (HDRS-21). Slāpekļa oksīds ievērojami uzlaboja depresijas simptomus salīdzinājumā ar placebo (P = 0,01), starp 25 % un 50 % slāpekļa oksīdu nebija atšķirības (P = 0,58). Aprēķinātās atšķirības starp 25 % un placebo bija −0,75 punkti HDRS-21 pēc 2 stundām (P = 0,73), −1,41 punkti pēc 24 stundās (P = 0,52), −4,35 punkti pēc 1. nedēļas (P = 0,05), un −5.19 punkti pēc 2. nedēļām (P = 0.02), un aplēstās atšķirības starp 50 % un placebo bija −0.87 punkti pēc 2 stundām (P = 0.69), −1.93 punkti pēc 24 stundās (P = 0.37), −2.44 punkti pēc 1. nedēļas (P = 0,25) un −7,00 punkti pēc 2. nedēļām (P = 0,001). Blakusparādības ievērojami samazinājās, samazinoties devai (P <0,001). Šie rezultāti liecina, ka 25 % slāpekļa oksīda efektivitāte TRMD uzlabošanā ir salīdzināma ar 50 % slāpekļa oksīda efektivitāti, bet ar ievērojami zemāku nelabvēlīgo iedarbību.

AVOTS: Nagele P, Palanca BJ, Gott B, et al. A phase 2 trial of inhaled nitrous oxide for treatment-resistant major depression. Science Translational Medicine, 2021; 13 (597): eabe1376