PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Karstākais šīs vasaras jautājums - trans-taukskābes

Doctus
Karstākais šīs vasaras jautājums - trans-taukskābes
7. jūlijā Veselības ministrijā notika 12. Uztura padomes sēde. Tajā bija paredzēts virzīt apspriešanai divus priekšlikumus veselīga uztura ražošanas veicināšanai un patērētāju informēšanai par pārtikas produktu sastāvu.

Viens no priekšlikumiem paredz pašu ražotāju regulācijas, godprātīgi informējot patērētājus un norādot pārtikas produkta sastāvdaļas vai arī ierobežojot hidrogenizēto tauku izmantošanu pārtikas produktu ražošanā. Otrs priekšlikums ir likumdošanā noteikt papildus vienotas un salīdzināmas prasības marķējumam (vielu un sastāvdaļu daudzums 100 g produkta), kā arī noteikt pieļaujamās trans-taukskābju daudzuma normas pārtikas produktos, bet vietējā tirgus aizsardzībai attiecināt šo normu arī uz importētajiem produktiem.

Uztura padomē kardiologs prof. G. Latkovskis sniedza Latvijas kardiologu  skatījumu par trans-taukskābēm pārtikas produktos un to ietekmi uz veselību. Pasaules Veselības organizācijas 2010. gada ziņojumā ir uzsvērts, ka industriāli producētas trans-taukskābes palielina kardiovaskulāro slimību risku un visefektīvākais veids, kā samazināt šo risku, ir ar likumdošanas palīdzību aizliegt šo tauku izmantošanu pārtikas rūpniecībā. Latvijas Ārstu biedrība kopā ar Latvijas kardiologiem rosina Veselības ministrijai veikt izmaiņas likumdošanā un noteikt, ka pārtikas produktos trans-taukskābju daudzums nedrīkst pārsniegt 2% no kopējā tauku daudzuma.

Dānijas profesors S. Stenders informēja par paveikto Dānijā un citās Eiropas valstīs, saistībā ar trans-taukskābju ierobežošanu. Un uzsvēra, ka visātrāk rezultātus var panākt ar ierobežojošās likumdošanas palīdzību, pāris gadu laikā tiek novērots būtisks trans-taukskābju patēriņa samazinājums. Profesors arī mēģināja skaidrot radušos situāciju ar Selgas vafelēm, kas izskanēja medijos 18. jūnijā, un atvainojās par radušos pārpratumu.

Savukārt Latvijas Pārtikas uzņēmēju federācijas padomes priekšsēdētājs Didzis Šmits pauda gatavību sadarboties ar Veselības ministriju un parakstīt sadarbības memorandu, tikai ar norunu, ka netiks uzaicināti ”apšaubāmi” eksperti no ārvalstīm, kas apmelo Latvijas ražotājus.

Līdz nākamajai padomei Veselības ministrija gatavos priekšlikumus, kā samazināt tarns-taukskābju patēriņu iedzīvotāju uzturā.