PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Pie Pacientu ombuda pēc konsultācijas vēršas arvien vairāk mediķu

Doctus
Pie Pacientu ombuda pēc konsultācijas vēršas arvien vairāk mediķu
2011. gadā Pacientu ombuds sniedzis 650 konsultācijas. Tendence rāda, ka arvien vairāk mediķu vaicā pēc padoma un informācijas - pērn tie 18 % no kopējā konsultāciju saņēmēju skaita. Pacientu ombuda valdes priekšsēdētāja Liene Šulce-Rēvele stāsta, ka mediķi pārsvarā lūdz izskaidrot normatīvos aktus, palīdzēt atrisināt komunikācijas problēmas ar pacientu, vai arī palīdzēt konkrēta speciālista pacientiem saņemt kādu veselības aprūpes pakalpojumu.

Pacientu ombuda valdes priekšsēdētāja Liene Šulce-Rēvele Pacientu ombuda valdes priekšsēdētāja Liene Šulce-Rēvele
Pacientu ombuda valdes priekšsēdētāja Liene Šulce-Rēvele

Biežākās Pacientu ombuda konsultāciju tēmas bijušas: medicīnas kvalitāte, attieksme, saskarsme, kā arī informācijas sniegšana. Vēl konsultācijas lūgtas par dažādu iestāžu darba kārtību, cenām, pacientu tiesību skaidrojumu, pakalpojuma pieejamību (rindām, speciālistu trūkumu), par ģimenes ārstiem (biežākās problēma: neierodas mājas vizītē, nedod nosūtījumu, nelaipna attieksme, vizītes īsas un paviršas, trūkst informācijas par to, ko sagaidīt no sava ģimenes ārsta), kompensējamiem medikamentiem, par medicīnisko dokumentāciju un veselības apdrošināšanu.

L. Šulce-Rēvele stāsta, ka pērn veikuši arī stacionāro pacientu aptauju Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā, Paula Stradiņa KUS, Bērnu Klīniskajā universitātes slimnīcā, Ziemeļkurzemes reģionālajā slimnīcā, Vidzemes reģionālajā slimnīcā, kā arī vairākās mazākās slimnīcās.

Stacionāros aptaujāti 2500 pacienti, saņemtas 287 pozitīvas pacientu atsauksmes. Slimnīcu sniegto pakalpojumu kvalitāte vidēji tiek vērtēta kā laba (51,1% respondentu). Pozitīvāk vērtētie aspekti slimnīcu darbā ir medikamentu pieejamība, telpu tīrība un telpu vizuālais izskats. Kā problēmjautājumu savukārt minēti: medicīniskās dokumentācijas pieejamība, laicīga informēšana par sagaidāmajiem izdevumiem, pakalpojumu cenām.

Vērtējot ārstējošā ārsta attieksmei, pacienti kā pozitīvus rādītājus izcēluši: uzticēšanos ārstam un uzmanīgu attieksmi. Savukārt kā problēmjautājumus norādījuši iespējamo blakusefektu izskaidrošanu, pietiekamas informācijas sniegšanu par slimību, kā arī ārstniecības gaitas izskaidrošanu pacientam saprotamā formā.

Veselības ministre Ingrīda Circene stāsta, ka sadarbojoties ar Pacientu ombudu, nākotnes plānos ir mediķu apmācība. „Jādomā, kādā veidā varam ārsta kvalifikācijā ielikt saskarsmes jautājumus. Veselības aprūpe - tā ir saskare. Saskare ar mediķi. Un ja tā neveidojas pozitīva, cieš arī ārstēšanas rezultāts."

RAKUS valdes priekšsēdētājs Viesturs Boka pastāstīja, ka slimnīcā top liels informācijas centrs - atvērta tipa informācijas birojs, kurā pacienti varēs ērti un viegli pajautāt kaut pašu vienkāršāko jautājumu, piemēram, pa kurām kāpnēm jākāpj, lai nokļūtu pie konkrēta speciālista. Viņš uzsvēra, ka nereti tiek aizmirsts, ka vārdam tiesības seko vārds "pienākums", taču piekrita tam, ka mediķu un pacientu saskarsmes uzlabošanā daudz jāiegulda pašām slimnīcām, neskatoties uz to, ka hospitālo pacientu finansiālā situācija ir smaga. „Naudas trūkums nevar būt par pamatu sliktai attieksmei," tā V. Boka.