PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vientulība līdzīgi kā hronisks stress novājina imūnsistēmu

Doctus
Nesen veiktā pētījumā atklāts, ka vientulība ir saistīta ar disfunkcionālu imūnsistēmas atbildi, kā arī vientulība kaitē vispārējam veselības stāvoklim

Pētnieki atklāja, ka cilvēkiem, kuri ir vientuļi, biežāk novēro paaugstinātu latenta herpes vīrusa aktivizēšanos, un šādiem cilvēkiem vairāk tiek ražotas ar iekaisumu saistītās olbaltumvielas, atbildot uz akūta stresa situācijām, salīdzinot ar cilvēkiem, kuri ir sociāli aktīvi. Šīs olbaltumvielas signalizē par iekaisuma esamību, un hronisks iekaisums unir saistīts ar neskaitāmām saslimšanām, tai skaitā, koronāro sirds slimību, 2.tipa cukura diabētu, artrītu un Alcheimera slimību, kā arī ar vājumu un funkcionālo spēju pasliktināšanos, saistībā ar novecošanos.

Ir zināms, ka latenta herpes vīrusa aktivizēšanās ir saistīta ar stresu, tas liecina, ka vientulība iedarbojas, kā hronisks stress un veicina slikti kontrolētu imūno atbildi.

Vientulība ir saistīta ar novājinātu imūnsistēmu Vientulība ir saistīta ar novājinātu imūnsistēmu
Vientulība ir saistīta ar novājinātu imūnsistēmu

No iepriekš veiktiem pētījumiem ir zināms, ka sliktas attiecības ir saistītas ar veselības problēmām, tai skaitā priekšlaicīgu nāvi un citām nozīmīgām veselības problēmām. Un vientuļie cilvēki jūtas tāpat kā cilvēki, kuriem ir sliktas savstarpējās attiecības ar cietiem cilvēkiem.

Viens no šī pētījuma mērķiem bija izprast, kā vientulība un attiecības kopumā ietekmē veselību. Jo vairāk ir zināms par procesu, jo vairāk ir iespēju novērst negatīvos efektus. Ja mēs nepārzinām psihosociālos procesus, kā mēs tos varam izmainīt?

Pētījuma rezultāti ir balstīti uz diviem pētījumiem, kuros bija iesaistītas divas populācijas: veseli pusmūža cilvēki ar lieko svaru un sieves ar krūts vēzi. Pētījuma laikā tika mērīts vientulības līmenis, izmantojot UCLA vientulības skalu, aptaujas anketu, kas novērtē sociālās izolētības un vientulības pakāpi.

Pētnieki, lai novērtētu imūnsistēmas saistību ar vientulību, analīzēja antivielu līmeni asinīs, kas tiek ražotas, kad aktivizējas  herpes vīruss. Dalībnieces bija 200 krūts vēža slimnieces, kuras bija pabeigušas ārstēšanos starp diviem mēnešiem un trim gadiem, vidējais vecums bija 51 gads. Viņu asins paraugos tika analizētas antivielas pret Epšteina Barra vīrusu un citomegalovīrusu. Abi ir herpes vīrusi, ar kuriem ir inficējušies lielākā daļa amerikāņu. Apmēram pusei no inficētajiem cilvēkiem tie neizraisa saslimšanu, bet ja vienreiz cilvēks ir inficējiem, vīruss saglabājas organismā un var tik aktivizēts, kā rezultātā paaugstinās antivielu līmenis vai titrs.

Pētījumā atklājās, ka vientuļiem cilvēkiem ir augstāks antivielu līmenis pret citomegalovīrusu nekā tiem, kuri nebija vientuļi, kā arī tiem, kuriem bija augstāks antivielu līmenis biežāk novēroja sāpes, depresiju un nogurumu. Netika novērotas atšķirības starp grupām attiecībā uz antivielu līmeni pret Epšteina Barra vīrusu, iespējams tāpēc, ka tā aktivizācija ir saistīta ar vecumu, un daudzi no pētījuma dalībniekiem pārsniedza šo tipisko vecumu, līdz ar to būtu grūti novērtēt, vai tas ir saistīts ar vientulību.

Iepriekš veiktos pētījumos ir pierādīts, ka stress var veicināt šo vīrusu aktivizāciju, arī paaugstinot antivielu titru.

Iespējams, ka tieši tas pats mehānisms darbojas attiecībā uz vientulību. Vientulību var uztvert kā hronisku stresoru.

Papildus šai pašā pētījumā tika novērtēts tas, kā vientulība ietekmē iekaisuma olbaltumvielu vai citokīnu producēšanu, kā atbildes reakciju uz stresu. Šajā pētījuma daļā tika iekļautas 144 sievietes no iepriekš pētītās krūts vēža grupas un 134 pusmūža cilvēki ar lieko svaru bez nozīmīgām veselības problēmām.

Pētījuma sākumā asinsparaugi tika paņemti no visiem dalībniekiem, pēc tam šiem dalībniekiem tika radīta stresu veicinoša situācija – bija jāsagatavo improvizēta 5 minūtes agra runa un kameras un trīs ekspertu priekšā jāatrisina aritmētikas uzdevums. Pētnieki sekoja dalībnieku imūnsistēmai ar lipopolisaharīda palīdzību. Abās populācijās, tiem, kuri bija vientuļi, novēroja augstāku citokīnu (interleikīns 6) līmeni, atbildes reakciju uz akūtu stresu, nekā tiem dalībniekiem, kuri bija sociāli aktīvāki. Citu citokīnu līmenis, piemēram, audzēja nerozes faktors – alfa, arī pieauga dramtiski vientuļajiem dalībniekiem, bet atklājums statistiski ticams bija tikai attiecībā uz veselajiem pieaugušajiem. Arī pēc samērošanas ar tādiem faktoriem kā miega kvalitāte, vecums un kopējais veselības stāvoklis, saistība saglabājās.

Pētnieki secināja, ka vientuļajiem cilvēkiem abos pētījumos bija vairāk iekaisuma faktoru nekā tiem, kuri nebija vientuļi. Svarīgi ir arī tas, ka cilvēkiem, kuri ir sociāli aktīvi ir arī labāki ārstēšanas rezultāti.

 

Pirmavots: Ohio State University (2013, January 19). Loneliness, like chronic stress, taxes the immune system, researchers find.ScienceDaily. Retrieved January 21, 2013