PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Vidzemes slimnīcai – Ilgtspējas indeksa bronzas kategorija

B. Brila
Vidzemes slimnīcai – Ilgtspējas indeksa bronzas kategorija
25. maijā Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja telpās notika iniciatīvas Ilgtspējas indekss noslēguma pasākums, uz kuru tika aicināta arī Vidzemes slimnīca. Ilgtspējas indekss jeb uzņēmuma pašvērtējums, ko Ekonomikas ministrs Donāts Pauļuts pielīdzinājis uzņēmuma ikgadējai obligātai veselības pārbaudei, Latvijā notika trešo gadu.

Ilgtspējas indeksa bronzas kategorija Ilgtspējas indeksa bronzas kategorija
Ilgtspējas indeksa bronzas kategorija

Kā skaidro tā organizatori, Ilgtspējas indeksa mērķis ir līdzsvarota biznesa prakse, tāpēc uzņēmumi tika vērtēti piecās sadaļās, aptverot gan to stratēģiju, darba organizāciju, tirgus attiecības, gan arī ārējo ietekmi uz sabiedrību un vidi. Katrā no šīm sadaļām uzņēmums elektroniski iesniedza detalizētu informāciju un pierādāmus un pārbaudāmus datus par 2011. gadu. Pēc tam šos pierādījumus, atbilstīgi starptautiski atzītai metodoloģijai, vērtēja neatkarīgi eksperti, piešķirot punktu skaitu no 0 līdz 100, tā nosakot katra dalībnieka indeksu. Bet atkarībā no indeksa rādītājiem uzņēmumam tika piešķirta kategorija - platīna, zelta, sudraba vai bronzas.

Šogad indeksā piedalījās 75 Latvijā strādājoši uzņēmumi, no tiem Vidzemes slimnīca bija vienīgā ārstniecības iestāde, kas vispār pieteikusies, turklāt stingro ekspertu vērtējumā ieguvusi bronzas kategoriju! Šis ir augsts novērtējums, ņemot vērā, ka netika vērtēta slimnīcas medicīniskā puse - izdarīto operāciju skaits, veikto izmeklējumu daudzums vai pacientu labie vārdi, bet lietu kārtība, kas raksturo uzņēmuma ilgtspēju un sociāli atbildīgu uzņēmumu. Tā, piemēram, sadaļā „Sabiedrība", kā pozitīvais piemērs ir rakstīts, ka „Vidzemes slimnīca ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valmieras Pārgaujas ģimnāziju par līdzdalību dabaszinību mācību programmas pilnveidošanā. Vienlaikus šis ir labs piemērs, kā jauniešus piesaistīt ārsta profesijai".

no kreisās: Līvija Marcinkēviča, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece, Uģis Muskovs, Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs, Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore no kreisās: Līvija Marcinkēviča, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece, Uģis Muskovs, Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs, Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore
no kreisās: Līvija Marcinkēviča, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības priekšsēdētāja vietniece, Uģis Muskovs, Vidzemes slimnīcas valdes priekšsēdētājs, Līga Meņģelsone, Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerāldirektore

Kā atzina Dace Avena, Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta vadītāja un viena no indeksa aizsācējām Latvijā, Vidzemes slimnīca datos par 2011. gadu esot uzrādījusi ievērojamu progresu, salīdzinot ar iepriekšējo laika periodu, un apliecinājusi sevi kā uzņēmumu, kas plāno attīstību ilgtermiņā.

Papildus ieguvums no dalības indeksā - ekspertu sagatavots individuāls vērtējums par dalībnieka stiprajām un vājajām pusēm, labajām idejām un arī trūkumiem, kuru novēršanā vēl jāpiestrādā.