PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Aspirīna lietošana dažiem pacientiem var paaugstināt sirds mazspējas risku

Doctus
Aspirīna lietošana dažiem pacientiem var paaugstināt sirds mazspējas risku
Freepik.com
Aspirīna lietošana ir saistīta ar 26 % paaugstinātu sirds mazspējas risku cilvēkiem, kuriem ir vismaz viens faktors, kas predisponē šo stāvokli.

Nesen veikti pētījumi, kuros tika novērtēta aspirīna ietekme primārajā sirds un asinsvadu slimību profilaksē, uzrādīja nelielu vai nekādu ieguvumu. Tomēr aspirīna loma sirds mazspējas (HF) riska mazināšanā joprojām ir neskaidra. Šī pētījuma mērķis bija novērtēt aspirīna lietošanas lomu sirds mazspējas biežumā primārajā un sekundārajā profilaksē un to, vai aspirīna lietošana palielina sirds mazspējas iespējamību riska grupas pacientiem.

Tika analizēti dati no 30 827 pacientiem ar sirds mazspējas risku, kas iekļauti sešos novērošanas pētījumos (sievietes 33,9 %, vidējais vecums (± standartnovirze) 66,8 ± 9,2 gadi). Kardiovaskulārie riska faktori un aspirīna lietošana tika reģistrēti sākotnēji, un pacienti tika novēroti, lai konstatētu pirmo letālu vai neletālu HF gadījumu. Negadījuma HF saistība ar aspirīna lietošanu tika novērtēta, izmantojot daudzfaktoru koriģētu proporcionālu riska regresiju, kas ņēma vērā kardiovaskulāros riska faktorus. 5,3 novērošanas gadu laikā (vidēji; 5.–95. procentiles intervāls, 2,1–11,7 gadi) 1330 pacientiem konstatēja sirds mazspēju. Pilnībā koriģētā riska attiecība (HR), kas saistīta ar aspirīna lietošanu, bija 1,26 (95% ticamības intervāls (TI) [1,12–1,41]; P ≤ 0,001). 22 690 pacientiem (73,6 %) bez sirds un asinsvadu slimībām anamnēzē HR bija 1,27 (95% TI [1,10–1,46]; P = 0,001).

Riska grupas pacientiem aspirīna lietošana bija saistīta ar sirds mazspējas attīstību neatkarīgi no citiem riska faktoriem. Tā kā nav pārliecinošu pētījumu pierādījumiem, šī pētījuma novērojumi liecina, ka aspirīnu vajadzētu ordinēt piesardzīgi pacientiem, kuriem ir sirds mazspējas risks vai sirds mazspēja.

AVOTS: Mujaj B, Zhang ZY, Yang WY, et al. Aspirin use is associated with increased risk for incident heart failure: a patient‐level pooled analysis. ESC Heart Failure, 2021