PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Preeklampsija saistīta ar vēlāku insulta risku, aspirīns var palīdzēt

Doctus
Preeklampsija vai cita veida hipertensija grūtniecības laikā paaugstina insulta risku vēlāk dzīves laikā, šo risku var mazināt ilgstoši lietojot aspirīnu.

Pētījuma mērķis bija novērtēt, vai hipertensīvi traucējumi grūtniecības laikā paaugstina insulta risku sievietēm, kā arī, vai ilgstoša aspirīna vai statīnu lietošana modificē šo risku. Šis bija perspektīvs kohorta pētījums. Pētījuma primārais iznākums bija visu veidu insults vai insults pirms 60 gadu vecuma sievietēm ar un bez hipertensīviem traucējumiem grūtniecības laikā.

Pētījumā tika iekļauta informācija par 83 749 sievietēm, no tām 4070 (4,9 %) bija hipertensīvi traucējumi grūtniecības laikā.  Sievietēm ar hipertensīviem traucējumiem grūtniecības laikā bija augstāks visu insulta veidu risks (Hr=1,3; 95 % TI [1,2 – 1,4], bet nebija paaugstināts insultu risks pirms 60 gadu vecuma (HR=1,2; 95 % TI [0,9 – 1,7]). Pastāv mijiedarbība (p=0,18) starp aspirīna lietošanu un anamnēze esošu hipertensīvu slimību grūtniecības laikā un insulta risku pirms 60 gadu vecuma: tām sievietēm, kuras nelietoja aspirīnu bija augstāks insulta risks (HR=1,5; 95 % TI [1,0 – 2,1]), savukārt tām, kuras aspirīnu lietoja insulta risks nebija paaugstināts (HR=0,8; 95 % TI [0,4 – 1,7]). Šāds efekts netika novērots sievietēm, kuras lietoja statīnus.

Pētnieki secina, ka sievietēm ar grūtniecības laikā bijušām hipertensīvām slimībām ir paaugstināts insulta risks ilgtermiņā, bet šo risku var mazināt, lietojot aspirīnu.

AVOTS: Miller EC, Boehme AK,  Chung NT, et al. Aspirin reduces long-term stroke risk in women with prior hypertensive disorders of pregnancy. The Neurology, December 26, 2018.