PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Sliktāki izdzīvotības rādītāji pacientēm pēc minimāli invazīvas ķirurģijas dzemdes kakla vēža gadījumā

Doctus
Trūkst retrospektīvu pētījumu datu, vai izdzīvotības rādītāji pēc laparoskopiskas vai robotasistētas radikālas histerektomijas (minimāli invazīva ķirurģija) ir līdzīgi kā pēc atvērtas abdominālas radikālas histerektomijas (atvērta ķirurģija) sievietēm ar agrīni atklātu dzemdes kakla vēzi.

Šajā pētījumā iekļāva pacientes ar dzemdes kakla vēzi IA1, IA2 vai IB1 stadijā un ar histoloģisko apakštipu: skvamozu šūnu karcinoma, adenokarcinoma vai adenoskvamoza karcinoma. Pacientes nejaušināti iedalīja divās grupās: vienām veica minimāli invazīvu ķirurģiju, otrām – atvērtu ķirurģiju. Primārais iznākums bija no slimības brīva dzīvildze 4,5 gadus pēc operācijas.

Minimāli invazīvās ķirurģijas grupā iekļāva 319 pacientes un atvērtās ķirurģijas grupā iekļāva 312 pacientes. No visām pacientēm minimāli invazīvās ķirurģijas grupā 84,4 % veica laparoskopiju un 15,6 % - robotasistētu operāciju. Kopumā vidējais pacientes vecums bija 46 gadi un lielākajai pacienšu daļai bija IB1 stadijas audzējs. Abās grupās bija līdzīgi histoloģijas apakštipu sadalījumi, limfovaskulāru invāziju biežums, iesaistīto limfmezglu skaits, audzēja lielums, audzēja pakāpe un adjuvantās terapijas lietošanas biežums. 4,5 gadus pēc operācijas no slimības brīvā dzīvildze minimāli invazīvās ķirurģijas grupā bija 86 % un atvērtās ķirurģijas grupā – 96,5 %, atšķirība bija - 10,6 procentpunkti (95 % TI [-16,4 –  - 4,7]). Minimāli invazīvā ķirurģija bija saistīta ar zemāku slimības brīvo dzīvildzi, salīdzinot ar atvērto ķirurģiju (3 gadu slimības brīvā dzīvildze bija 91,2 % pret 97,1 %; slimības recidīva vai nāves no dzemdes kakla vēža draudu attiecība bija 3,74 (95 % TI [1,63 – 8,58])), atšķirība starp grupām saglabājās pēc samērošanas pēc vecuma, ķermeņa masas indeksa, slimības stadijas, limfovaskulāras invāzijas, limfmezglu iesaistes. Minimāli invazīvā ķirurģija bija saistīta arī ar zemāku kopējo izdzīvotību (3 gadu izdzīvotība 93,8 % pret 99 %; draudu attiecība mirstībai no jebkāda cēloņa bija 6; 95 % TI [1,77 – 20,3]).

Pētnieki secina, ka minimāli invazīva radikāla histerektomija ir saistīta ar zemākiem no slimības brīvas izdzīvotības rādītājiem un zemāku kopējo izdzīvotību, salīdzinot ar atvērtu ķirurģiju sievietēm ar agrīnas stadijas dzemdes kakla vēzi.

 

AVOTS: Ramirez PT, Frumovitz M, Pareja R, et al. Minimally Invasive versus Abdominal Radical Hysterectomy for Cervical Cancer. New England Journal of Medicine, published online October 31.