PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Slodzes tolerance jauniem pieaugušajiem, kas dzimuši ar mazu gestācijas svaru

Doctus
Slodzes tolerance jauniem pieaugušajiem, kas dzimuši ar mazu gestācijas svaru
Pixabay.com
Dzimstot mazākam kā būtu sagaidāms pēc gestācijas vecuma, pieaug risks kardiovaskulārai mirstībai jaunā vecumā, bet patofizioloģiskie mehānismi šai saistībai vēl nav noskaidroti. Sirds remodelācija un disfunkcija sastopama gan auglim, kas ir mazs savam gestācijas vecumam, gan zīdainim, kas dzimst mazāks kā gaidāms atbilstīgi gestācijas vecumam, taču nav skaidrs, kad un kā šīs izmaiņas saglabājas pieaugušo vecumā.

Šā pētījuma mērķis bija novērtēt bāzes sirds funkciju un anatomisko struktūru, kā arī slodzes toleranci jauniem pieaugušajiem, kas dzimuši mazi savam gestācijas vecumam. Šis kohortas pētījums noritēja no 2015.gada janvāra līdz 2018.gada janvārim, novērtējot perinatālu kohortu, kas dzimusi terciārā līmeņa universitātes slimnīcā laikā no 1975.–1995.gadam. Kā dalībniekus no šīs kohortas iekļāva pēc nejaušības 158 jaunus pieaugušos vecumā no 20–40 gadiem, kas dzimuši ar mazu gestācijas svaru (svars zem desmitās percentīles) vai tos, kas pēc intrauterīnās augšanas mērījumiem atbilda standartiem (kontroles). Dalībnieki informēja par savu medicīnisko anamnēzi, aizpildīja anketas par saviem kaitīgajiem ieradumiem, fiziskām aktivitātēm un izgāja kardiopulmonālās slodzes testu, sirds magnētiskās rezonanses izmeklējumu un fizikālo izmeklēšanu klātienē, nosakot arteriālo asinsspiedienu, glikozes līmeni asinīs, lipīdu profilu. Galvenie pētījuma iznākumi bija noteikti sirds struktūra un funkcija, novērtēta pēc magnētiskās rezonanses izmeklējuma, iekļaujot biventrikulāro un gala–diastoliskās formas analīzi. Slodzes toleranti novērtēja pēc slodzes testa rezultātiem.

Kohortas pētījumā iekļāva 81 pieaugušo, kas dzimis ar mazu gestācijas svaru (vidējais vecums pētījuma laikā 34,4 gadi (no 30,8–36,7 gadi, 43 sievietes (53 %)) un 77 kontroles pacienti (vidējais vecums pētījuma laikā 33, 7 gadi (no 31,0–37,1 gads, 33 sievietes (43 %)). Visi pētījuma dalībnieki veica sirds attēldiagnostikas izmeklēšanu, kamēr tikai 127 dalbnieki (80 % no kohortas; 66 kontroles un 61 pētījuma dalībnieki) pabeidza slodzes testu. Sirds formas analīze rādīja nelielas izmaiņas miera stāvoklī labā kambara ģeometrikā (DeLong tests z, 2,2098; p = 0,02) ar saglabātu sirds funkciju indivīdiem, kas dzimuši ar mazu gestācijas svaru. Tomēr, salīdzinot ar kontrolēm, pieaugušie, kas dzimuši ar mazu gestācijas svaru, bija ar mazāku slodzes toleranci, samazinātu maksimālo slodzi (vidēji 180[62] W pret 214 [60] W; p = 0,006) un skābekļa patēriņu (vidēji 26,0 ml/min.kg pret 29,5 ml/min./kg; p = 0,02). Slodzes tolerance ievērojami korelēja ar kreisā kambara masu (ρ = 0,7934; p < 0,001).

Šis kohortas pētījums norāda, ka pētījuma dalībniekiem, kas dzimuši ar mazu gestācijas svaru ir ar ievērojami samazinātu slodzes toleranci. Šie rezultāti atbalsta nepieciešamību veikt turpmākos pētījumos, lai noskaidrotu šādu rezultātu iemeslus un potenciālo asociāciju ar augstāku kardiovaskulāro mirstību starp jauniem pieaugušajiem, kas dzimuši mazāki par savu gestācijas vecumu.

Avots: Crispi F, Rodríguez-López M, Bernardino G, et al. Exercise Capacity in Young Adults Born Small for Gestational Age. JAMA Cardiol. Published online July 21, 2021. doi:10.1001/jamacardio.2021.2537