PORTĀLS ĀRSTIEM UN FARMACEITIEM
Šī vietne ir paredzēta veselības aprūpes speciālistiem

Kas jauns valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kārtībā?

Doctus
Kas jauns valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu kārtībā?
Freepik
29.decembrī, Ministru kabineta sēdē apstiprināti Veselības ministrijas sagatavotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, paplašinot valsts apmaksātos veselības aprūpes pakalpojumus saistībā ar nākamā gada budžetā piešķirtajiem papildu līdzekļiem veselības aprūpes nozarei.

Ko tie paredz?

  • No 2022. gada 1. janvāra paplašināts personu loks, kuriem tiek apmaksātas ģimenes ārsta mājas vizītes - valsts apmaksās ģimenes ārsta mājas vizīti arī pie personām, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās.
  • Paplašināts tiek personu loks, kuram ir tiesības saņemt valsts apmaksāto medicīnisko apaugļošanu. Ja līdz šim minēto pakalpojumu varēja saņemt sievietes līdz 37 gadu vecumam, tad no 2022. gada gada valsts apmaksātā medicīniskā apaugļošana būs pieejama sievietēm līdz 40 gadu vecumam.
  • Turpinās apmaksāt psihoemocionālā atbalsta pasākumus, kā arī līdz 2022.gada 30.jūnijam nodrošināt konsultatīvā tālruņa pakalpojumu apmaksu pusaudžiem psihoemocionālā atbalsta saņemšanai.
  • Pacientiem ar ļaundabīgu audzēju noteikts “dzeltenais koridors”, lai pacienti ar ļaundabīgo audzēju recidīviem saņemtu diagnostiku un nepieciešamo ārstēšanu ārpus rindas.
  • No 2022. gada sievietēm tiks apmaksātaskrūts rekonstrukcijas operācijas pēc krūts vēža ārstēšanas, arī tām pacientēm, kurām krūts vēža ārstēšana ir notikusi iepriekšējos gados.
  • Paredzēts, ka no 1.janvāra vidējā darba samaksa tarifā ārstiem un funkcionālajiem speciālistiem pieaugs līdz 1963 eiro (šobrīd 1862 eiro), savukārt ārstniecības un pacientu aprūpes personām un funkcionālo speciālistu asistentiem līdz 1183 eiro (šobrīd 1117 eiro).
  • Turpinās samaksu ārstniecības iestādēm par sniegtajiem pakalpojumiem Covid-19 izplatības ierobežošanai un seku novēršanai,  epidemioloģisko prasību nodrošināšanu, riska maksājumu sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistiem darbam ar Covid-19 pacientiem.
  • Līdz 2022.gada 30. jūnijam paredzēts turpināt apmaksāt psihoemocionālā atbalsta nodrošināšanu stacionāro ārstniecības iestāžu personālam, kā arī turpināt apmaksāt stacionāro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējiem ikmēneša piemaksu par pacientu veselības stāvokļa novērošanu uzņemšanas nodaļā un veikt samaksu atbilstoši faktiskajām izmaksām par pacientu ārstēšanu intensīvās terapijas gultā vai nodaļā.
  • Tiks nodrošināts jauns dienas stacionārā sniedzamais veselības aprūpes pakalpojums – izmeklējumi, lai nodrošinātu ilgstošu skābekļa terapiju.